Zonet liet Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits weten dat ze volop wil inzetten op het ondersteunen van de zwaar getroffen modesector. Om modehandelaars, die momenteel in zware liquiditeitsproblemen zitten, te ondersteunen, stelt ze een herstartlening met zeer gunstige voorwaarden voor ondernemers voor. “Dit initiatief, dat we vanuit Mode Unie van A tot Z in samenspraak met de minister uitwerkten, appreciëren we uitermate en zal op bijzonder veel bijval kunnen rekenen in onze noodlijdende modesector”, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie. Mode Unie en UNIZO zijn bijzonder tevreden dat er vanuit de minister concrete hulp komt voor de bijzonder hard getroffen modesector door een sterke minderverkoop en grote overstock.

Concreet kunnen modehandelaars gebruik maken van de herstartlening om zowel de facturen van de inkomende zomercollectie als de prefinanciering van de aankopen van de wintercollectie, die nu volop bezig is, te betalen. Op deze manier krijgen modehandelaars opnieuw financiële ademruimte en is het betalen van de opgestapelde facturen alvast een zorg minder. “Onze winkeliers kenden alsmaar meer moeilijkheden om kredieten te bekomen bij hun bank om deze piekperiodes van betalingen te overbruggen, waardoor zowel zij als hun leveranciers in lastige papieren kwamen. Deze lening vanuit de Vlaamse overheid komt hieraan tegemoet en zal een domino-effect van liquiditeitsproblemen van retailers tot leveranciers in de modesector op korte termijn kunnen vermijden”, verklaart Delanghe.

De herstartlening biedt modehandelaars de kans om tegen uiterst interessante voorwaarden een lening te nemen bij PMVZ. De lening kan eenvoudig aangevraagd worden, heeft een looptijd van drie jaar en dient pas in schijven terugbetaald te worden vanaf de twaalfde maand. Het maximum geleende bedrag bedraagt 25% en wordt berekend op de totale aankopen van 2019. Bovendien betreft het hier een lening met slechts 1% rente zodat ondernemers achteraf geen te hoge rekening hoeven te betalen als er net licht aan het einde van de tunnel in zicht komt.

Enkel modehandelaars die voor de crisis gezond waren komen in aanmerking. “Dit is zeker en vast fair te noemen. De bedoeling van de herstartlening is immers om er voor te zorgen dat ondernemingen die voorheen gezond waren, kunnen blijven bestaan”, stelt Delanghe.

“Een bijzonder goede zaak voor onze zeer zwaar getroffen modesector. We danken minister Crevits (CD&V) dan ook om zich in te zetten voor onze sector en er zo mee voor te zorgen dat ons bloeiend modelandschap volop de kans krijgt om verder te blijven bestaan. Een win voor modehandelaars en hun leveranciers, maar zeker ook voor de consument, die op deze manier kan blijven genieten van het uiterst divers aanbod van zelfstandige modehandelaars”, besluit Delanghe.