Naast het systeem van de handelshuurlening die bestaat voor vestigingen in Vlaanderen en Brussel komt er ook een bijkomende federale maatregel die geldt voor alle verhuurders in België.

Verhuur je een pand aan een zelfstandige of kmo’s die omwille van de coronamaatregelen verplicht gesloten is, dan komt er een fiscale stimulans om de huur in de maanden maart, april en mei 2021 kwijt te schelden. Als je daarvan gebruik maakt, zal je als verhuurder kunnen genieten van een belastingvermindering van 30 procent, met een plafond van 5.000 euro per maand per overeenkomst en van 45.000 euro per maand per verhuurder.

Een voorbeeld om dit te verduidelijken

Verhuur je een pand aan een zelfstandige of kmo die omwille van de coronamaatregelen verplicht gesloten is, dan komt er een fiscale stimulans om de huur in de maanden maart, april en mei 2021 kwijt te schelden. Als je daarvan gebruik maakt, zal je als verhuurder 30% van die kwijtgescholden huur kunnen inbrengen in de belastingen.

  • Als je bijvoorbeeld 4.000 euro huur per maand vraagt voor het pand, en je scheldt 3 maanden kwijt (12.000 euro) dan mag je 30% van dat bedrag (3.600 euro) aftrekken van je belastingen.

Let wel: je mag maximaal 5.000 euro van je belastingen aftrekken per pand per maand. Als je dus voor een pand méér dan 16.667 euro per maand aan huur vraagt, zal je maximaal 5.000 per kwijtgescholden maand mogen inbrengen. Verhuur je meerder panden en scheld je de huur kwijt, dan mag je als huurder voor al die panden samen maximaal 45.000 euro inbrengen.