De vaccinatiemachine trekt zich stilaan op gang. En dat brengt heel wat vragen met zich mee, zeker als werkgever.

  • Want, mag je jouw werknemers bijvoorbeeld verplichten om zich te laten vaccineren?
  • En wat als al je werknemers gevaccineerd zijn.
  • Moet je dan nog specifieke maatregelen nemen?

Wij lijsten de vragen voor je op.

Mag ik mijn werknemers verplichten om zich te laten vaccineren? 

Neen. Wanneer de overheid geen verplichting oplegt, dan mag elkeen voor zichzelf beslissen of hij zich laat vaccineren of niet. Deze keuzevrijheid is ook wettelijk voorzien in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. De werkgever kan een werknemer dus niet verplichten zich te laten vaccineren, zelfs niet in de zorgsector en kan hem of haar ook geen sancties opleggen.

Iets anders is natuurlijk het sensibiliseren van je werknemers. Dat mag wel. Geef je werknemers alle informatie over de risico’s van corona en informeer hen over de mogelijkheid om zich gratis en tijdens de werkuren (een vaccinatieverlof zal worden toegekend) te laten vaccineren en de mogelijke risico’s van een dergelijke vaccinatie.

Moet mijn werknemer mij op de hoogte houden over zijn keuze om al of niet te vaccineren? 

Neen. Aangezien het hier bovendien gaat om medische gegevens van persoonlijke aard, moet de werkgever niet op de hoogte worden gesteld van de weigering van een werknemer om een niet-verplichte inenting te ondergaan. Een werkgever kan zijn werknemers wel vragen of zij gevaccineerd zijn, maar zij zijn niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. Wanneer de werknemer deze informatie toch verstrekt, dan mag de werkgever die gegevens niet registreren en er ook geen gevolgen aan koppelen, zoals een aanpassing van het uurrooster of verplicht telewerk.

Mijn werknemers zijn gevaccineerd, moet ik nu nog andere maatregelen nemen in mijn onderneming?

Ja. Vaccinatie kan in geen geval de toepassing van collectieve en individuele preventiemaatregelen vervangen: het is het geheel van collectieve en individuele preventiemaatregelen (naast vaccinatie) dat in principe voldoende bescherming tegen een mogelijke besmetting moet bieden aan de werknemers, en de preventieadviseur-arbeidsarts kan in het kader van de risicoanalyse ook specifieke aanvullende maatregelen voorstellen voor werknemers die risico’s lopen.  Bovendien kan het na een vaccinatie nog een aantal dagen duren voor de werknemers antistoffen ontwikkelen tegen het coronavirus.

Daarnaast moet je in het kader van de bestrijding van het covid-19 virus alle passende preventiemaatregelen nemen om de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden. Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”. Je moet deze gids dus blijven volgen.