We willen allemaal:

  • de bladzijde van de coronapandemie zo snel mogelijk omslaan;
  • dat onze familieleden, onze collega’s, onze vrienden, … niet meer (ernstig) ziek kunnen worden of overlijden door dit coronavirus;
  • opnieuw vrij en zorgeloos kunnen reizen, werken, op restaurant gaan, onze hobby’s beoefenen, …
  • opnieuw SAMEN dingen doen en beleven

Daarom wensen de werkgeversorganisaties en de vakbonden het belang van vaccinatie tegen het coronavirus in de verf te zetten met een gezamenlijke affiche!

Een vaccin beschermt jezelf doordat je niet of veel minder ziek wordt als je in aanraking komt met het virus. Meer nog, als veel mensen immuniteit of weerstand hebben, zal het virus veel minder kunnen circuleren, wat de ganse gemeenschap ten goede komt. Als meer dan 70% van de bevolking is gevaccineerd, zal het virus zich minder snel verspreiden en zal de terugkeer naar het normale leven worden vergemakkelijkt.

De vaccinatie tegen het coronavirus gebeurt op vrijwillige basis en is gratis voor iedereen.Tot er genoeg mensen zijn gevaccineerd is het zeer belangrijk dat we alle principes en maatregelen uit de generieke gids en de sectorgidsen correct en consequent blijven toepassen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk onder controle te houden en om te vermijden dat mensen besmet worden.

Zo vormt vaccinatie de basis voor onze economische relance!

Nog vragen over het belang, de veiligheid en andere aspecten van vaccineren? Surf naar de website van de Vlaamse Overheid.