De laatste dagen klinkt de oproep van virologen voor een lockdown om de stijgende besmettingscijfers tegen te gaan steeds luider. “Een verkeerde oproep”, vindt Isolde Delanghe, directeur Mode Unie. “Dat extra maatregelen nodig zijn spreekt voor zich, maar te verregaande maatregelen opleggen in sectoren waar het probleem niet zit ‘om een signaal te geven’, daar bereiken we niets mee. Dat leert de ervaring ons inmiddels wel. Zorg voor een gerichte en regionale aanpak en sluit niet zomaar sectoren waarvan bewezen is dat de besmettingen daar niet gebeuren.”

Een derde sluiting zal de mokerslag zijn voor heel wat ondernemers in de modesector. “Na 2020 afgesloten te hebben met een dramatische omzetdaling van 30%, zwaar tegenvallende wintersolden en de lenteverkoop die niet op gang komt, zal het verplicht sluiten van modewinkels betekenen dat heel wat ondernemers de boeken neer moeten leggen en dat massaal ontslag van personeel in de modesector onvermijdelijk wordt”, geeft Delanghe aan.

Modehandelaars geven aan dat een sluiting tijdens de Paasvakantie, die cruciaal is voor de omzet van het voorjaar, het negatief omzetcijfer van het totale seizoen tot maar liefst 40% zou kunnen brengen. Ze gebruikten hun financiële reserves om de twee lockdowns vorig jaar en de slechte verkoop door de aanhoudende maatregelen nadien, te overbruggen. Nu ook de omzet van het lente/zomerseizoen rood kleurt, staat de modesector voor een golf van faillissementen als er een nieuwe sluiting van modewinkels komt. De reserves zijn immers op en de facturen voor de geleverde zomercollecties moeten bij heel wat modehandelaars nog betaald worden.

Ook bij modehandelaars die het hoofd wel boven water kunnen houden, dreigt een aanzienlijk jobverlies: momenteel staat nog 38% van de personeelsleden binnen de modedetailhandel op tijdelijke werkloosheid en 53,1% van de werkgevers geeft aan zijn of haar personeel op tijdelijke werkloosheid te houden. Indien de negatieve verkoop en de daaruit vloeiende liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen blijven, zien heel wat modehandelaars zich genoodzaakt personeel te ontslaan.

Tal van studies en conclusies van virologen wijzen uit dat besmettingen niet gebeuren in winkels. Een sluiting van de winkels zal dan ook niet bijdragen tot het stoppen van de stijging van de besmettingen. Zowel na de heropening van de winkels in mei en december 2020 zagen we geen stijging van de besmettingen, wat dit nogmaals aantoont.

Daarom vraagt Mode Unie uitdrukkelijk dat de federale regering werk maakt van een regionaal beleid op maat en zo de besmettingen aanpakt waar ze zich stellen. Enkel en alleen door dergelijke aanpak kunnen we de modesector en bij uitbreiding ook de rest van de retailsector nog enigszins behoeden voor ongeziene faillissementen en jobverlies.