Modewinkels die vanaf zaterdag 27 maart 2021 verplicht op afspraak moeten werken kunnen, net zoals andere verplicht gesloten sectoren, gebruik maken van het dubbel overbruggingsrecht in maart en april. Dankzij Mode Unie!

Hoeveel krijg ik en voor hoe lang?

  • Een dubbele uitkering, ofwel:
    • 2.583,38 euro voor de zelfstandige zonder gezinslast;
    • 3.228,20 euro voor de zelfstandige met gezinslast.
  • Bijberoepers met een zelfstandig inkomen tussen 6.996 euro en 13.993 euro per jaar en actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen hoger dan 6.996 euro per jaar hebben toegang tot een half crisis-overbruggingsrecht van 645 euro per maand (807 euro/maand met gezinslast) met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van 1.614 euro. Bijvoorbeeld, een zelfstandige in bijberoep die voor zijn activiteit als loontrekkende een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt van 1.100 euro per maand, zal 514 euro overbruggingsrecht krijgen. In januari en februari ontvangen deze bijberoepers een dubbele uitkering wanneer ze hun activiteiten moeten onderbreken. Concreet betekent dit: een dubbele halve uitkering = dus 1 volledige uitkering.

Op het dubbel overbruggingsrecht moeten geen sociale bijdragen betaald worden.

 Door de niet altijd even consequente interpretatie van overheidswege van de toepassing van het crisis-overbruggingsrecht is de situatie soms redelijk complex. Informeer je goed bij je sociaal verzekeringsfonds. Ook de aanvraag kunnen zij voor jou in orde brengen.