Op het overlegcomité van 19 maart kondigde onze regering aan dat vanaf 22 maart sneltesten zullen worden ingezet in bedrijven waar telewerk niet mogelijk is. Maar geldt dat ook voor jouw modewinkel?

In werkelijkheid is het heel wat genuanceerder. De regering heeft inderdaad op het laatste overlegcomité beslist dat vanaf 22 maart sneltesten zullen worden ingezet in risicogevoelige sectoren voor werknemers die niet kunnen telewerken. Maar verschillende ‘sneltesten’ mogen enkel worden afgenomen door medisch geschoold personeel, en worden momenteel enkel ingezet in ‘risicogevoelige sectoren’ (meestal overheidsbedrijven). Er wordt op dit moment wel hard gewerkt aan een algemeen wettelijk kader dat het mogelijk moet maken om deze sneltesten ruimer in te zetten bij werknemers die niet kunnen telewerken.

Ook andere soorten tests (zoals speekseltesten, ademtesten, …) staan al goed op punt. Men kijkt daarbij ook naar de ‘zelftesten’, die werknemers zelf kunnen afnemen, dus zonder de hulp van medisch geschoold personeel. De wetgeving over het gebruik van dergelijke ‘zelftesten’ wordt momenteel versoepeld, in de hoop deze ‘zelftesten’ in de loop van april ruimer te kunnen inzetten.

Op dit moment is er dus nog geen uitgewerkt wettelijk kader dat praktisch werkbaar is voor jou als onderneming om zelf een testbeleid op te zetten. Van zodra dat er wel is, zullen we je informeren via onze website.

Wel belangrijk: Sneltesten en zelftesten zullen ook in de toekomst enkel op vrijwillige basis kunnen gebeuren.  Je kan met andere woorden als werkgever sowieso nooit een werknemer verplichten om zich te laten testen, noch mag je de toegang tot de werkruimte verbieden aan iemand die zich niet wil laten testen!

Lees meer over snel- en zelfstests op de site van de federale overheid