Als je als onderneming of als zelfstandige financieel lijdt onder de coronacrisis, dan mag je je verzekeraar om betalingsuitstel vragen van de premies voor verzekeringen niet-leven die je afgesloten hebt in het kader van je activiteiten, tot en met 30 juni 2021. In het kader van de maatregelen die genomen werden sinds het uitbreken van Covid 19, mag de totale periode van betalingsuitstel niet meer bedragen dan 9 maanden.

Dit betalingsuitstel mag je aanvragen als je aan elk van deze vier voorwaarden voldoen:

1. je hebt betalingsproblemen door de coronacrisis:

  • de omzet of de activiteit is gedaald of zal dalen;
  • je doet volledig of deels een beroep op tijdelijke of volledige werkloosheid van je personeel;
  • of de overheid heeft de sluiting vanzaak verplicht in het kader van de indijking van het coronavirus.

2. je zaak is gevestigd in België

3. je had op 1 september 2020 geen betalingsachterstand bij de belastingen of op je sociale zekerheidsbijdragen of je had minder dan 30 dagen betalingsachterstand bij de belastingen of op je sociale zekerheidsbijdragen op 30 september 2020. Betalingsuitstel dat werd toegekend als corona-steunmaatregel (bijvoorbeeld btw, sociale bijdragen) wordt niet beschouwd als betalingsachterstand.

4. je hebt al je verzekeringspremies betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 (betalingsuitstel dat werd toegekend in het kader van de coronacrisis wordt niet als wanbetaling beschouwd).

Dit uitstel kan je aanvragen bij je verzekeraar.

Meer weten?