Vorige week zaterdag 27 maart ging de nieuwe maatregel ‘verplicht op afspraak verkopen’ in voor de modesector. “De eerste verkoopweek met deze nieuwe maatregel was ronduit dramatisch, met een gemiddeld negatief omzetcijfer van 58,4% ten opzichte van een normaal verkoopjaar. Dit bovenop het nieuws dat modehandelaars het eerder beloofde dubbel overbruggingsrecht nu toch niet ontvangen. De moed zakte de modehandelaars deze week compleet in de schoenen”, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie. De sectorfederatie wil dan ook dat de verkoop op afspraak teruggedraaid wordt zodat modehandelaars opnieuw op een normale manier klanten kunnen ontvangen. Indien de overheid hier niet toe bereid is, wil Mode Unie gedegen steunmaatregelen om zelfstandige moderetailers te compenseren voor de dramatische verkoop door de nieuwe maatregel.

Uit een enquête van Mode Unie met 372 unieke respondenten, blijkt dat de eerste verkoopweek op afspraak, gerekend van zaterdag 27 maart tot en met zaterdag 3 april, bijzonder slecht geweest is. Met een negatief verkoopcijfer van gemiddeld 58.4% ten opzicht van 2019 ging de verkoop nog eens met 23,5% extra achteruit ten opzichte van de eerste drie weken van maart.

Voor de verkoop van 1 tot 26 maart, waar nog niet verplicht op afspraak verkocht moest worden, geeft 84,7% van de modewinkeliers aan dan reeds 44,1% minder te hebben verkocht dan in 2019. Gemiddeld lag de minverkoop in die drie weken op 34,9%. De verkoop op afspraak heeft er dus voor gezorgd dat het negatieve resultaat in maart, als gevolg van gebrek aan perspectief, weinig sociale contacten en blijvende sluiting van de horeca, opliep tot 58,4%. “Niet minder dan een drama voor onze sector. Deze negatieve verkoopcijfers kunnen we in geen geval nog ophalen in de rest van het seizoen”, stelt Delanghe teleurgesteld.

Het verplicht op afspraak verkopen zet, zoals verwacht, een grote rem op de verkoop. Hoewel een afspraak maken eenvoudig kan, vaak onmiddellijk aan de winkeldeur zelf, zien we dat dit toch een psychologische drempel creëert: shoppen kan in de ogen van de consument niet meer ongedwongen en velen hebben de perceptie dat er een aankoopverplichting vasthangt aan shoppen op afspraak, wat nochtans helemaal niet zo is. De onduidelijke en te late communicatie vanuit de overheid rond wat de betekenis van een afspraak nu precies was, heeft de onduidelijkheid bij consumenten nog versterkt.

De verwachting van modezaken voor de verkoop van april, wanneer de maatregel van verkoop op afspraak blijft gelden, is net zoals de cijfers van deze eerste verkoopweek: intriest. Modehandelaars geven aan dat ze gemiddeld 56,1% minder omzet verwachten dan in dezelfde periode in 2019.

Omwille van de tegenvallende verkoopcijfers zien modehandelaars zich ook genoodzaakt om hun openingsuren aan te passen. 22,5% van de modezaken geeft aan hun openingsuren te beperken en 5,2% geeft zelfs aan dat ze hun zaak moeten sluiten. Voor het merendeel van de modehandelaars is verkopen enkel op afspraak immers niet rendabel. De bijzonder negatieve cijfers hebben ook een duidelijke impact op de tijdelijke werkloosheid binnen de zelfstandige modesector. Gemiddeld geven modehandelaars aan deze maand 47% van hun personeel op tijdelijke werkloosheid te zetten. Een hallucinant hoog cijfer voor de modesector, waarin in februari dit percentage nog op 38% lag. Het moeten verkopen op afspraak heeft dus ook een duidelijk effect op de werkloosheid.

“We betreuren dat modewinkels opnieuw extra voorwaarden opgelegd krijgen die een rem zetten op de verkoop. Winkelen kon en kan veilig, besmettingen gebeuren voor minder dan 1% in winkels, dat was ook de conclusie van alle virologen en politici. De verkoop liep al bijzonder slecht, deze onnodig strenge maatregel heeft ervoor gezorgd dat de verkoop helemaal ineen gestuikt is”, haalt Delanghe aan.

“Het probleem van de modesector is de grote stockvoorraad met houdbaarheidsdatum. Kledij die in het seizoen niet verkocht is, verliest immers zijn waarde. Na afloop van het seizoen verandert het weer en ook de trend. Onverkochte kledij heeft dus geen waarde meer, waardoor modehandelaars met een ongezien grote stock blijven zitten waar ze niets meer voor krijgen”, weet Delanghe.

Mode Unie vraagt dan ook dat de maatregel om verplicht op afspraak te verkopen, teruggedraaid wordt, te meer omdat virologen en politici van in het begin unaniem akkoord zijn dat de besmettingsgraad in winkels te verwaarlozen is. Tevens rekent de sectorfederatie er op dat het eerder beloofde dubbel overbruggingsrecht, dat maandag schaamteloos en zonder enige uitleg ingetrokken werd, toegekend wordt aan modehandelaars. Indien de regel rond verkoop op afspraak blijft wil Mode Unie extra steunmaatregelen voor de modesector zien. “De verkoop is door deze maatregel dramatisch in elkaar gezakt waardoor extra steunmaatregelen niet uit kunnen blijven. Indien de overheid geen extra steun voor de sector voorziet, dreigt ons bloeiend Belgisch modelandschap, waarvoor we internationaal gekend staan, te verdwijnen. De financiële reserves van modehandelaars zijn op na twee lockdowns, we stevenen af op een derde rampzalig verkoopseizoen, dit rekken we niet meer!”

Daarnaast roept Mode Unie de consument op om hun favoriete modehandelaars te blijven ondersteunen door lokaal te winkelen. Dat komt immers ook de consument ten goede want zo blijven zelfstandige modezaken, die zorgen voor heel wat diversiteit en werkgelegenheid, verder bestaan.