Waarover gaat het?

Modehandelaars die een omzetdaling hebben van minstens 60% tegenover de referentieperiode in april 2019 kunnen een beroep doen op het Vlaams Beschermingsmechanisme.

NIEUW: Voor alle rechthebbenden op de premie wordt het steunpercentage in april opgetrokken van 10% naar 15% van de omzet die je behaalde in dezelfde periode van april 2019. Ook de maximumbedragen van de steun worden opgetrokken:

  • tot 9 werknemers: max. 11.250 euro
  • 10 tot 49 werknemers: max. 22.500 euro
  • 50 werknemers of meer: max. 60.000 euro.

! Bestelde goederen die afgehaald of thuis geleverd worden, worden niet meegerekend in de omzet. De bewijslast ligt hierbij bij jou als ondernemer, je zal zelf de omzetdaling moeten berekenen en een verklaring op eer tekenen.

Welk omzetcijfer wordt precies gevraagd bij de aanvraag?

Als je een aanvraag in dient wegens een omzetdaling van minstens 60% voor de steunperiode van 1 april 2021 tot en met 25 april 2021, vul je het omzetcijfer exclusief btw in van de maand april 2019.

De omzet uit de verkoop van vooraf bestelde goederen, die afgehaald of thuis geleverd worden tijdens de maand april 2021, wordt niet meegeteld in de berekening van de omzetdaling.

De steun zal berekend worden op de omzet ZONDER btw in 2019 op basis van de geleverde prestaties van de gekozen periode.

Opgelet: in de aanvraag moet je daarnaast ook nog informatief telkens de omzet exclusief btw invullen volgens je btw-aangifte van het tweede kwartaal van 2019.

Is je zaak gevestigd in Brussel? Check de Brusselse premies!