We kregen de afgelopen weken heel wat vragen waarom een BTW verlaging voor de modesector niet mogelijk is. Dit lobbydossier legde reeds een lange weg af, we lichten het volledige proces hieronder toe.

In juni vorig jaar deed Mode Unie voor de eerste maal het voorstel tot een BTW-verlaging voor onze modesector aan de bevoegde kabinetten van de toenmalige regering Wilmès. Diezelfde week kregen we van alle fracties hetzelfde antwoord: een BTW-verlaging voor (mode)retail is, in tegenstelling tot voor horeca, in strijd met de Europese BTW-richtlijn. De Europese BTW richtlijn voorziet immers dat een lidstaat een BTW verlaging maar in twee gevallen door kan voeren:

  • Een generieke BTW verlaging op alle sectoren
  • Een verlaging in sectoren waar reeds een aangepast BTW tarief voor in voege is in de desbetreffende lidstaat en die op de EU lijst staan. Horeca staat op deze lijst, (mode)retail niet.

Onderhandelen met de verschillende kabinetten was niet meer mogelijk, het antwoord was en bleef nee.

Later op het jaar kregen we een nieuwe regering en ook een nieuwe kans om ons voorstel opnieuw op de federale tafel te leggen. In tegenstelling tot onze vraag in juni, werd onze vraag deze keer wel degelijk grondig bekeken en onderzocht. Het kabinet van Premier De Croo, alsook het kabinet van de Minister van Financiën Van Peteghem, lieten weten dat ze ons voorstel binnen de interkabinetten werkgroep gingen bespreken, wat ook gebeurde. De beperking vanuit Europa bleef dezelfde: er kan geen BTW-verlaging doorgevoerd worden alleen voor retail, dit in tegenstelling voor horeca, waar dit wel mogelijk is volgens de wettelijke bepalingen in Europa.

Verschillende kabinetten keken of er toch een mogelijkheid was om, ondanks de Europese BTW-richtlijn, een BTW-verlaging door te voeren voor enkel onze sector. Dit was helaas niet het geval, juridisch werd geen enkele mogelijkheid gevonden om rond de Europese wetgeving te werken. Hoewel onze vraag tot verlaging goed besproken werd, kon de federale overheid daarom geen BTW-verlaging toekennen voor onze modesector.

Waarom kon een BTW-verlaging in Duitsland dan wel voor retail?

De Europese BTW-richtlijn laat lidstaten de mogelijkheid om een generieke BTW-verlaging – dus op alle goederen en diensten in het land – door te voeren. Voorwaarde is dat deze algemene BTW-verlaging tijdelijk is én dat het minimum BTW-tarief over alle sectoren heen gemiddeld minimum 15% bedraagt.

Duitsland verlaagde de BTW tijdelijk over alle sectoren heen en kwam hiermee gemiddeld op een BTW-tarief van 16%, waardoor het binnen de regels van de Europese BTW-richtlijn viel. Het normaal BTW-tarief is in Duitsland ondertussen opnieuw van kracht sinds 18/01/2021.

Een uitermate spijtige zaak, maar omwille van bovenstaande redenen werd geen mogelijkheid gevonden om binnen de geldende Europese regelgeving een BTW-verlaging voor onze sector toe te staan in België.