Vandaag, maandag 26 april, loopt het afspraakshoppen af. Modehandelaars hopen dat consumenten opnieuw zin krijgen om te shoppen en dat de geplande heropening van de horecaterrassen voor een extra boost in de verkoop zorgt. “Dat is nodig, want het afspraakshoppen heeft ertoe geleid dat modehandelaars gemiddeld 53 procent minder verkochten”, stelt Mode Unie directeur Isolde Delanghe.

Uit een enquête van de sectorfederatie met 370 respondenten blijkt dat het afspraakshoppen bijzonder grote gevolgen had voor de verkoop in de modesector. Maar liefst 97,2% van de modehandelaars geeft aan minder verkocht te hebben in vergelijking met een normaal verkoopjaar zoals 2019. “Het afspraakshoppen heeft er overduidelijk voor gezorgd dat consumenten de weg niet meer vonden naar hun modewinkel. De onduidelijke en laattijdige communicatie vanuit de overheid over wat een afspraak precies inhield, in combinatie met weinig perspectief, zorgde ervoor dat consumenten de knip op de beurs hielden wat betreft het kopen van modestukken”, duidt Delanghe.

“We rekenen er dan ook op dat zowel de federale als de Vlaams regering onze sector niet in de steek laat. Door de opgestapelde verliezen is het seizoen niet meer goed te maken en omdat op de stock van modegoederen een houdbaarheidsdatum kleeft, kunnen deze na het seizoen niet meer verkocht worden, wat de verliezen bijzonder groot maakt. Zonder extra overheidssteun zal ruim één vierde van de modehandelaars de boeken neer moeten leggen, zo blijkt ook uit een studie van Graydon”, haalt Delanghe aan.

Dat het risico op nog meer faillissementen door het afspraakshoppen nog vergroot is, blijkt duidelijk uit de bevraging van Mode Unie. Een alarmerende 64,7% van de modehandelaars geeft aan 56,4% meer eigen middelen in hun zaak te steken dan voor de crisis. Dit cijfer is nog verder gestegen in vergelijking met een eerdere bevraging midden februari. Toen gaf 54.4% van de modehandelaars aan door corona meer eigen middelen in zijn of haar zaak te steken, gemiddeld voor 38.2% meer dan voor de crisis. Een dramatische stijging die Mode Unie nogmaals aankaart bij de regering.

Extra steun is nodig om bedrijven, die voor de crisis perfect gezond waren, de kans te geven te overleven. Indien dat niet gebeurt, zal dit niet enkel tot meer faillissementen leiden, maar ook tot een grote golf aan ontslagen binnen de sector. Niet enkel winkels zijn getroffen, maar de volledige modeketen, bestaande uit leveranciers, agenturen en de talrijke (Belgische) modemerken, lijdt momenteel bijzonder zwaar. Ondernemers zien hun levenswerk in rook opgaan. “Op heden zien we dat gemiddeld nog 47% van de werknemers binnen de modesector op tijdelijke werkloosheid staat, een hallucinant hoog cijfer. Indien modewinkels in de steek gelaten worden en de overheid de sector niet gedegen ondersteunt, dan zullen heel wat ondernemers noodgedwongen over moeten gaan tot ontslagen”, weet Isolde Delanghe.

Concreet vraagt Mode Unie aan de federale regering een verhoogde fiscale aftrek van de overstock voor de periode waar het afspraakshoppen in voege was en vraagt ze ook dat de Vlaamse regering de modesector niet in de steek laat. Modewinkels moesten immers óók werken onder strikte protocollen terwijl het niet rendabel is. “Hierdoor vragen we dat de modesector, die bijzonder zwaar getroffen is door de maatregel en nu met een nog groter stockoverschot zit, op dezelfde steunmaatregelen als de sectoren die nu mogen heropenen. Het afspraakshoppen was immers ook verkoop onder strikt protocol, wat rendabel ondernemen binnen de sector onmogelijk maakte”, klinkt het bij de sectorfederatie.

Tevens roept Mode Unie de consument op om hun lokale modewinkel te blijven ondersteunen en om bewust lokaal en Belgisch te kopen, want dat is nu meer dan ooit nodig. Shoppen kon en kan veilig, je kan met twee personen voor een onbeperkte tijd komen shoppen en er hangt nog een mooie zomercollectie vol frisse kleuren die zorgen voor een goed gemoed, op onze klanten te wachten.