Dat kan inderdaad: een feestdag betekent niet noodzakelijk een sluitingsdag. De wet verplicht niemand om te sluiten op een feestdag.

Wel moet je rekening houden met de regels over de wekelijkse rustdag: als modewinkel moet je een vaste wekelijkse rustdag aanhouden. Je kan dus enkel openen op een feestdag openen als die niet samenvalt met je wekelijkse rustdag. 1 mei valt dit jaar op een zaterdag, voor modewinkels in principe dus geen rustdag.

Let wel op bij tewerkstelling van personeel!

Het is niet omdat je mag openen op een feestdag, dat je daarom ook zomaar personeel mag inzetten. Om te weten of dat mag, moet je eerst de sectorale afspraken nagaan (CAO’s), neem dus zeker eerst contact met je sociaal secretariaat vooraleer je personeel inschakelt op een feestdag.