In het derde kwartaal van 2021 is er RSZ-vermindering voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen. De vermindering zal gelden voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid en de maatregel geldt voor alle activiteitensectoren. De regering moet de precieze contouren van deze maatregel nog uittekenen.

Van zodra we meer informatie hebben vind je dit terug op onze kanalen.