Met een zware minverkoop in 2020, een bijzonder slecht soldencijfer in januari en een lenteverkoop die moeilijk loopt omwille van de coronamaatregelen, blijft de malaise in de modesector duren. Om de grote stocks die momenteel nog in modewinkels liggen zo veel mogelijk te kunnen verkopen en het slechte seizoen enigszins nog wat te kunnen recupereren, wil Mode Unie een duidelijk plan van aanpak zodat braderijen deze zomer door kunnen gaan. “Er worden coronaveilige opties uitgewerkt voor (jaar)markten en kermissen. We kunnen dit dus als startpunt nemen om deze braderijen in goede banen te leiden”, stelt Isolde Delanghe, directeur Mode Unie.

De redenen voor de moeilijke verkoop bij het begin van het lenteseizoen hoeven niet ver gezocht te worden. Het individueel shoppen zorgde ervoor dat de verkoop in februari niet op gang kwam en met het invoeren van het afspraakshoppen eind maart stuikte de verkoop binnen de modedetailhandel compleet in elkaar. Modehandelaars sloten de Paaspauze af met een hallucinant omzetverlies van 58,4%. De overstock door deze maatregelen is ongezien. “We moeten elke opportuniteit aanwenden om deze voorraad met houdbaarheidsdatum nog verkocht te krijgen”, reageert de sectorfederatie.

“Het voorjaarsseizoen is niet meer te redden, maar de overheid kan er wel voor zorgen dat, door het toelaten van braderijen, modehandelaars nog een stukje van de geleden verliezen op kunnen halen. Braderijen zorgen immers voor een belangrijk deel van de omzet in het voorjaar voor de modedetailhandel, dat we vorig jaar ook al moesten missen. Tijdens een braderijweek verkopen zelfstandige moderetailers tot 7% van hun voorjaarsomzet, in deze tijden meer dan ooit noodzakelijk om de verliezen enigszins wat te beperken. Deze dit jaar toelaten, is een activiteit in de buitenlucht die veilig kan, voor extra verkoop zorgt in de modesector én de overheid geen geld kost. Een win-win voor iedereen”, aldus Isolde Delanghe.

Op het overlegcomité van 14 april liet de regering weten dat jaarmarkten en kermissen vanaf juni opnieuw georganiseerd kunnen worden. Mode Unie vraagt dan ook dat steden en gemeenten de toestemming krijgen om, zoals bovenstaande gelijkaardige buitenevents, ook braderijen te organiseren. “Goed georganiseerde buitenevents zijn veilig en bieden modehandelaars de mogelijkheid om de broodnodige extra verkoop te realiseren om dit verkoopseizoen niet volledig in het water te laten vallen”, besluit Isolde Delanghe