Als zelfstandige heb je pas recht op een uitkering arbeidsongeschiktheid als je langer dan zeven dagen arbeidsongeschikt bent. Tot nu toe ging die periode van arbeidsgeschiktheid pas in op de dag dat de dokter een getuigschrift invulde. Voelde je je bijvoorbeeld op maandag niet goed en dacht je dat het tegen woensdag wel zou over zijn, maar uiteindelijk duurde het toch een pak langer en liet je op vrijdag alsnog de dokter komen. Dan begon jouw periode van arbeidsongeschiktheid pas vanaf die vrijdag, en jouw uitkering dus nog zeven dagen later. Dat werd nu aangepast.

 

Wat betekent dat concreet?

  • Vanaf 1 juli 2021 kan de arbeidsongeschiktheidsregeling  ingaan vanaf de daadwerkelijke stopzetting van jouw activiteit wegens arbeidsongeschiktheid. Jouw dokter mag dus met retroactiviteit vaststellen dat jij arbeidsongeschikt bent. Op jouw getuigschrift zal met andere woorden niet langer de dag van het doktersbezoek staan als begindatum, maar de dag waarop je werkelijk arbeidsongeschikt werd.
  • De retoactiviteit waarmee jouw arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld, is onbegrensd. Uiteraard moet daar wel een goede medische reden voor zijn.
  • Let wel! De uitkering kan maximum met twee weken terugwerkende kracht beginnen lopen. Al hadden we bij Mode Unie gepleit voor een onbeperkte terugwerkende kracht (zoals bij werknemers).
  • Wel geldt een uitzondering voor situaties van overmacht. Om welke situaties het precies gaat, wordt nog verduidelijkt.
  • Opgelet! Bij laattijdige aangifte van je arbeidsongeschiktheid kan een sanctie worden opgelegd. Vanaf 1 juli is ook die regeling wat aangepast: onder bepaalde voorwaarden is een verwittigingsmaatregel van toepassing waardoor de uitkeringen niet met 10 % worden verminderd.

Geef jouw arbeidsongeschiktheid tijdig aan!

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) roept jou als zelfstandige op om tijdig jouw arbeidsongeschiktheid bij de arts aan te geven met het juiste formulier!

Meer info op de website van het RIZIV