De sperperiode loopt:

– in de winter van 3 december t.e.m. 2 januari; en

– in de zomer van 1 juni t.e.m. 30 juni.

Wanneer de eerste dag van de solden op een zondag valt, begint en eindigt de sperperiode een dag vroeger (van 2 december t.e.m. 1 januari en van 31 mei t.e.m. 29 juni).

De sperperiode is de periode die aan de soldenperiode voorafgaat en waarbinnen het verboden is om prijsverminderingen aan te kondigen voor schoenen, kleding en lederwaren. Het verlagen van de prijs tijdens de sperperiode is op zich wel toegestaan, enkel “aankondigingen” van prijsverminderingen, onder welke vorm dan ook, zijn verboden. Wil u aan de kassa een korting toekennen tijdens de sperperiode, dan mag dat. Zolang u er maar geen reclame voor maakt.

Tijdens de sperperiode kan wel ook gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van het gezamenlijk aanbod of koppelverkoop. Klassieke gevallen van koppelverkoop zijn de acties “2 kopen, 3de gratis” of “2 kopen, 3de aan de helft van de prijs”, “2 stuks kopen = -20% op totaalprijs”, enz.

Het verbod van aankondigingen van prijsverminderingen geldt niet tijdens braderieën of andere commerciële manifestaties die tijdens de sperperiode worden georganiseerd, en hoogstens vier dagen mogen duren per sperperiode. Deze activiteiten moet wel georganiseerd worden door plaatselijke handelsverenigingen of met hun medewerking.

Vragen? Contacteer ons via info@modeunie.be