Vlaams minister van Economie Hilde Crevits stelde op 23 juni de oproep open waarop lokale besturen zich kunnen inschrijven om een beroep te doen op de profploeg ter versterking van hun handelsbeleid. Dat heeft ze bekendgemaakt tijdens een bezoek aan Het Pand in Waregem dat momenteel een grondige renovatie ondergaat om de Waregemse handelskern nieuw leven in te blazen. De profploeg is een team van experten dat steden en gemeenten bijstaat met concrete antwoorden en maatregelen om bruisende handelskernen te creëren.

“Veel mensen zijn online aan het winkelen geslagen tijdens de coronacrisis, maar tegelijk heeft de Vlaming het voorbije jaar ook massaal het lokaal kopen (her)ontdekt. Het is dan ook nu hét moment om werk te maken van aangename handelskernen waar het fijn wonen, werken en winkelen is. We laten de lokale besturen daarvoor niet aan hun lot over. Met een profploeg, een team van experten, zorgen we als het ware voor een ‘SOS Piet voor de handelskern’. Niet zomaar een financieel duwtje in de rug of een nieuwe studie, maar een echte ploeg die op het terrein bakens kan verzetten. ” – Hilde Crevits  

11,1% van de handelspanden in Vlaanderen staat vandaag leeg. In West-Vlaanderen is dat 10,3% en voor Waregem bedraagt dat percentage 11,3%.

In september vorig jaar heeft Vlaams minister van Economie Crevits het plan ‘Werk aan de Winkel’ voorgesteld. Een plan van aanpak om de lokale middenstand te ondersteunen. In het najaar liep daarbij een participatietraject met de lokale besturen en VVSG, de provincies, Unizo en Comeos. Dat traject “re-think winkelstraat” heeft ondertussen geleid tot een aantal concrete maatregelen.

Profploeg

De proefploeg is daar een van. Veel gemeenten gaven aan dat ze niet goed weten hoe te beginnen aan de handelskernversterking en vragen daar expertise en ondersteuning voor. Daarom werd de ‘profploeg’ in het leven geroepen. Een ploeg van experten en deskundigen die de lokale besturen kosteloos adviseren over ruimtelijke planning, e-commerce, vastgoed, events, sociale media of stedelijke logistiek. Vlaams minister Hilde Crevits hoopt alvast dat heel wat Vlaamse kmo’s zich kandidaat zullen stellen: “Onze Vlaamse kmo’s hebben ongelooflijk veel expertise en praktische kennis in huis om lokale besturen en handelskernen de wind in de zeilen te geven.” Voor de begeleiding voorziet minister Crevits in 1,5 miljoen euro.

De werking van de profploeg is allesbehalve traditioneel. Geen studie vanop afstand, maar experten die rondlopen in gemeente- of stadskernen en concrete acties voorstellen. Zo zal men breed advies geven over onder andere verborgen parels met potentieel, innovatieve winkelconcepten en het aantrekken van ondernemingen. Ook bij het parkeerbeleid of bij het inzetten van sociale media om handelskernen te promoten, kan hulp gevraagd worden.

De oproep werd op 23 juni opengesteld. Lokale besturen kunnen zich vanaf nu aanmelden via de website van VLAIO (www.vlaio.be/profploeg). Momenteel is VLAIO volop bezig met de aanstelling van de profploeg zodat de ploeg na de zomer aan de slag kan. De begeleiding zal doorgaan in 2021 en 2022 en is volledig kosteloos voor de lokale besturen. Steden en gemeenten die in 2021 al willen starten zullen een aanvraag kunnen doen tot 13 augustus 2021. Zij die in 2022 begeleiding wensen kunnen een aanvraag doen tot 12 november 2021. Meer informatie wordt nog gegeven op de webinar van 25 juni om 10u waarvoor je nog steeds kan inschrijven (https://www.vlaio.be/nl/content/schrijf-je-voor-de-webinar-profploeg-van-25-juni-2021-10-uur ).