In een groot deel van het land heeft het noodweer tot catastrofale situaties geleid. Veel zelfstandige ondernemers werden niet gespaard en zagen hun modewinkel overstromen. David Clarinval, minister van Zelfstandigen, laat weten dat de getroffen zelfstandigen recht zullen hebben op het overbruggingsrecht “gedwongen onderbreking” en een vrijstelling van de sociale bijdragen voor het 3e kwartaal van 2021.

Ten eerste zullen getroffen zelfstandigen die nog niet in aanmerking komen voor het dubbel crisis-overbruggingsrecht of voor het overbruggingsrecht in geval van een omzetdaling als gevolg van de COVID-19, gebruik kunnen maken van het overbruggingsrecht “gedwongen onderbreking” (natuurramp). Het bedrag van de uitkering is evenredig met de duur van de onderbreking per periode van 7 opeenvolgende dagen (toepassing van de derde pijler van het klassieke overbruggingsrecht). Het gaat om een bedrag van € 322,92 bruto (zonder personen ten laste) en € 403,53 bruto (met personen ten laste) voor een periode van 7 dagen tot € 1.291,69 en € 1.614,10 bruto na 28 dagen.

Daarnaast zullen zij ook gebruik kunnen maken van een vrijstelling van sociale bijdragen voor het derde kwartaal van 2021. Dit kan aangevraagd worden bij de sociale verzekeringsfondsen.

Lees hier de UNIZO Snelwijzer als je getroffen bent