Op 30 april 2021 besliste de Vlaamse Regering op initiatief van Mode Unie om een heropstartlening aan te bieden aan ondernemingen met liquiditeitsnoden. Modewinkeliers kwamen door de coronacrisis in liquiditeitsnood door de hoge onverkochte voorraden in combinatie met aanbetalingen voor nieuwe collecties. De Vlaamse Regering evalueert nu de aanvragen en verlengt de maatregel, die initieel tot 31 juli liep, tot 30 september 2021 om 12u. Tot dan is het dus mogelijk voor jou als modehandelaar om deze Heropstartlening aan te vragen.