Graag vragen we jou als winkelier om deze post-soldenenquête in te vullen. Op die manier houden we de vinger aan de pols na dit vreselijke anderhalve crisisjaar. De resultaten nemen we mee in ons lobbywerk en perswerk. Zo kunnen we de problematiek van onze sector degelijk onderbouwen.

Alvast bedankt om ons lobbywerk mee te ondersteunen door het invullen van deze enquête! Samen sterk – ook wat betreft het bundelen van de cijfers voor onze dossiers!

Vul hier de post-soldenenquête in