De Ministerraad heeft op 17 september ’21 het Koninklijk besluit betreffende producten voor eenmalig gebruik en ter bevordering van herbruikbare producten goedgekeurd. Dit besluit zal het op de markt brengen van wegwerpproducten geleidelijk aan verbieden.

Er komt een federaal verbod op het op de markt brengen van lichte plastic draagtassen met handvatten, zgn. plastic kassazakken. In Vlaanderen geldt op vandaag een verbod op het gratis meegeven van plastic draagtassen bij aankopen in de detailhandel in Vlaanderen. Dit zal nu verstrengd worden door de federale regelgeving die ook de betalende plastic kassazakjes zal verbieden. Op dat federaal verbod is wel een uitzondering voorzien voor “zeer lichte plastieken draagtassen”, herbruikbare plastic draagtassen die beantwoorden aan de norm NBN EN 13429 en tassen die om dwingende veiligheidsredenen op luchthavens worden verstrekt.

Bedoeling is dat handelaars en consumenten zoveel als mogelijk overschakelen naar herbruikbare draagtassen. In bepaalde gevallen kunnen kartonnen verpakkingen een alternatief zijn.

Kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik worden eveneens verboden.

De sector krijgt een termijn van één jaar na de bekendmaking van het koninklijk besluit (wellicht eind 2021 of begin 2022 ?) om zich aan de nieuwe regelgeving aan te passen, o.a. om hun stock op te gebruiken. Dezelfde termijn wordt verleend voor het verbod op wegwerpdrinkbekers uit kunststof.

Er komt ook, met ingang 10 dagen na de bekendmaking van het Koninklijk besluit, een verbod op het op de markt brengen van de volgende producten voor eenmalig gebruik:

  • katoenen wattenstaafjes uit kunststof;
  • bestek (vorken, messen, lepels, eetstokjes) uit kunststof;
  • borden uit kunststof;
  • rietjes uit kunststof, behalve de in apotheken verkochte rietjes voor mensen die moeite hebben met hydrateren en/of eten, welke zijn uitgezonderd van deze bepaling;
  • roerstaafjes uit kunststof voor dranken;
  • stokjes uit kunststof en de mechanismen daarvan, bedoeld om te worden bevestigd aan en ter ondersteuning van ballonnen, met uitzondering van ballonnen voor industriële of andere professionele toepassingen die niet aan consumenten worden verstrekt;
  • voedselverpakkingen gemaakt van geëxpandeerd polystyreen, bv. dozen, met of zonder deksel, voor voedingsmiddelen die onder meer bestemd zijn voor onmiddellijke consumptie, ter plaatse of om mee te nemen;
  • drankverpakkingen gemaakt van geëxpandeerd polystyreen, doppen en deksels inbegrepen.