Donderdag nacht hebben de sociale onderhandelaars van de paritair comité’s voor de zelfstandige kleinhandel (PC201) een ontwerp van sectorakkoord getekend. Ten gevolge van de loonnorm, die 0,4% bedraagt en is vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord (IPA), zullen de maandlonen in beide paritaire comité’s vanaf 1/1/22 met 8 euro stijgen. Nog volgens die loonnorm wordt er in december 2021 een éénmalig premie van 56 euro voorzien die wordt uitbetaald samen met de eindejaarspremie. Dit komt omdat volgens het IPA de loonnorm van 0,4% ook betrekking heeft op dit (bijna afgelopen) boekjaar 2021.

Het voorakkoord voorziet ook in de uitbetaling van fiscaalvriendelijke coronapremies of consumptiecheques. Voor de algemene voedingswinkels en supermarkten geldt een éénmalige coronapremie van 300 euro. Voor winkels uit de non-food, waaronder modewinkels, bedraagt de coronapremie slechts 150 euro.  Bovendien moet de premie enkel worden uitbetaald voor zover de betrokken ondernemingen in 2019 én 2020 een bedrijfswinst hebben gekend (code 9901). Als ze alleen in 2020 die bedrijfswinst hebben geboekt, dan betalen ze slechts de helft van deze voorziene coronapremie. Als je deze coronapremie reeds eerder betaalde, dan wordt die in mindering gebracht van de premies die in dit sectorakkoord zijn overeengekomen. De coronapremies worden enkel uitbetaald aan de werknemers die in dienst zijn op 30 november 2021 en in verhouding tot de effectief geleverde en gelijkgestelde prestaties tussen 1 december 2020 en 30 november 2021. De werkgever is gehouden de uitbetaling van deze premies voor 31/12/21 mede te delen aan de werknemers. Voor de effectieve uitbetaling is er tijd tot 31 maart 2022.