De overbruggingslening is een steunmaatregel voor ondernemers in het Vlaams Gewest die (zwaar) getroffen werden door de beperkende coronamaatregelen tijdens de 4de coronagolf (4de kwartaal 2021). De lening is bedoeld voor investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook op de financiering voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur. Ben je gevestigd in Brussel? Dan kan je terecht bij Finance Brussels.

Wat is de overbruggingslening?

Dit is een lening die je met je bedrijf kan afsluiten aan een zeer voordelige rente, namelijk 1%. Je kan deze lening enkel aangaan voor de financiering van bepaalde investeringen.

Welke investeringen komen in aanmerking om van de lening gebruik te kunnen maken?

 • Je doet investeringen om de luchtkwaliteit te meten en te beheersen: bijvoorbeeld CO2-meters en ventilatietoestellen of -installaties, of andere duurzame goederen
 • Je zit met onverkochte voorraden en/of je hebt je voorraden moeten hernieuwen. Of je hebt andere kosten (gedaan) om je activiteiten herop te starten.
 • Je moet een lening aangaan om andere doorlopende vaste kosten zoals handelshuur en dienstenherbevoorrading te betalen

Welke voorwaarden gelden er voor deze lening?

 • De lening mag maximaal 24 maanden lopen voor leningen tot 50.000 euro. Voor leningen boven de 50.000 bedraagt de looptijd 36 maanden.
 • De lening moet minimaal 10.000 euro bedragen. Het maximale bedrag van de lening hangt af van de grootte van je bedrijf:
  • Heb je minder dan 50 werknemers, dan kan je maximaal 200.000 euro ontlenen
  • Heb je tussen de 50 en 250 werknemers dan kan je maximaal 400.000 euro ontlenen
 • Je kan maximum twee leningen krijgen, maar het totaal bedrag blijft steeds beperkt tot de hiervoor vermelde maximumbedragen.
 • Je kan maximum 200 facturen inbrengen in de lening. Als je 2 leningen hebt, dan mogen dat er  maximaal honderd zijn per aanvraag. De facturen die je inbrengt, moeten betrekking hebben op de periode van 1 november 2021 tot en met de datum van aanvraag van de lening en uiterlijk 15 juni 2022.

Waar en wanneer kan je de lening aanvragen?

Een aanvraag moet je indienen bij VLAIO. Momenteel is de aanvraagmodule nog niet beschikbaar.