Was je personeel tijdelijk werkloos wegens corona in 2021? Zo bekom je de compensatie voor het volledige vakantiegeld dat je betaalt in 2022!

Heb jij personeel dat in 2021 tijdelijk werkloos was wegens corona-overmacht? Normaal gezien leidt die tijdelijke werkloosheid ook tot een lager vakantiegeld dat je personeel dit jaar krijgt. Maar wegens corona werd beslist om die dagen tijdelijke werkloosheid in 2021 ‘gelijk te stellen’ met de effectieve arbeidsprestaties. Dit voor zowel het vakantiegeld de als het aantal vakantiedagen (in 2022). Je werknemers hebben dus recht op jaarlijkse vakantie en op het daarbij horende enkel en dubbel vakantiegeld in 2022 ook al waren ze vorig jaar gedurende langere periodes tijdelijk werkloos. Als je zelf dit ‘teveel’ aan vakantiegeld uitbetaalt, heb je recht op een compensatie.

Voor UNIZO kon dit op voorwaarde dat er een compensatie kwam voor jou als werkgever. En, die komt er nu effectief!

De regeling is verschillend naargelang je arbeiders of bedienden tewerkstelt. Bij bedienden zal de je als werkgever zelf een compensatie krijgen. Voor je arbeiders is het de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie die de regeling financiert.

Je stelt arbeiders tewerk

In dat geval zal je van deze hele regeling niets voelen in je portemonnee. Als werkgever betaal je namelijk elk kwartaal en ook eenmaal per jaar sociale zekerheidsbijdragen die het vakantiegeld  financieren.

Je draagt dus niet direct zelf de kost. Jouw bijdrage voor de jaarlijkse vakantie (15,84 %) wordt namelijk enkel berekend op de effectieve arbeiderslonen. Het is de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie die dan de nodige bedragen bijpast voor een volwaardig vakantiegeld van je arbeiders. Jij moet dus enkel de effectief gepresteerde dagen betalen.

Je stelt bedienen tewerk

Hier is de situatie anders. Als werkgever betaal jij het enkel en dubbel vakantiegeld zelf. En dus ook voor de dagen dat je bedienden vorig jaar tijdelijk werkloos waren wegen corona-overmacht. Hiervoor kan je nu (binnenkort) beroep doen op de compensatie die zal worden berekend door de RSZ tijdens het 2e kwartaal van 2022.

Kom jij in aanmerking voor deze compensatie?  

  • Ja, op voorwaarde dat je tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2021 voor minstens 41 % een beroep hebt gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Op hoeveel compensatie heb jij recht?

  • Dit is afhankelijk van hoeveel je als betrokken werkgever een beroep hebt gedaan op de tijdelijke werkloosheid overmacht corona (hierna: TWO) in het eerste en tweede kwartaal 2022. Hoe groter het percentage, hoe groter het aandeel in het bedrag van de compensatie.
Aandeel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona Mate van compensatie in %
41-50 40
51-60 50
61-70 60
71-80 70
81-90 80
91-100 95
  • Aan alle werkgevers wordt dus een bepaald gewicht toegekend. Je ontvangt dan volgens dat gewicht een deel van het totale budget. Dit budget wordt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volledig verdeeld worden over de getroffen werkgevers van elke categorie voor het totaal aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona die er in 2021 waren voor de bedienden. Op deze manier komt het globale budget het meest ten goede aan de hardst getroffen werkgevers.
  • Het is de RSZ die in de loop van het tweede trimester 2022 berekeningen zal doen op basis van je kwartaalaangiftes. Dit verloopt via een nogal complexe berekeningsformule, maar de compensatie geldt zowel voor deeltijdse als voltijdse bedienden. Voor bedienden die deeltijds werken gebeurt de berekening in uren in plaats van in dagen

Hoe kan je de compensatie bekomen?

  • De RSZ berekent de compensatie automatisch op basis van de Multifunctionele Aangifte (DmfA) van 2021. Je hoeft dus zelf geen aanvraag te doen.
  • De compensatie neemt de vorm aan van een premie op het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen die je verschuldigd bent aan de RSZ en wordt verrekend in de loop van het tweede trimester in 2022. Het ongebruikte krediet kan worden overgedragen naar de volgende kwartalen van 2022. In de loop van het tweede kwartaal ontvang je een bericht in de e-box van de compensatie, met een bedrag in mindering van je factuur aan sociale zekerheidsbijdragen.