In het kader van de sectorconvenant afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector zelfstandige kleinhandel (PC 201 en PC 202.01) staan onze sectorconsulenten in voor Duaal Leren binnen de sector.
Bij Duaal Leren verwerft de leerling voornamelijk competenties op de werkvloer, wat een goede match tussen leerling en werkplek cruciaal maakt.
Duaal Leren biedt de onderneming heel wat voordelen:

 • De kans om (jong) talent binnen te halen en zo potentiële medewerkers te vinden
 • Inspelen op veranderende noden en up-to-date blijven
 • Versterken van de leercultuur binnen de onderneming én van de competenties van de eigen medewerkers (zoals de mentoren)

Om de opleiding goed te kunnen afronden, is een kwaliteitsvolle werkplek belangrijk. Hier komt de mentor in beeld, die instaat voor de opleiding en begeleiding van de leerling tijdens de stage.

Sinds 1 september 2019 is het volgen van een mentoropleiding verplicht.
Voor deze opleiding werken we samen met ons opleidingsinstituut PMO. Op deze manier kunnen we de opleiding aan een voordelig tarief aanbieden, dankzij subsidies zoals de KMO-portefeuille.

Het inzetten van een (of meerdere) ervaren werknemer(s) als ‘mentor’, om studenten, jongeren en leerlingen op te leiden en te begeleiden in uw onderneming, geeft u mogelijk toegang tot een mentorkorting.

Hieronder kan u de voorwaarden en eventuele kortingen ontdekken.

De werknemer die u wenst in te zetten, dient aan enkele voorwaarden te voldoen:

 • Van onberispelijk gedrag zijn (uittreksel model 596.2, dat niet langer dan 1 jaar tevoren werd afgeleverd)
 • Minstens 25 jaar oud zijn
 • Minstens 5 jaar praktijkervaring hebben
 • Een vrijstelling kan bekomen worden als:
  • De werknemer een getuigschrift kan voorleggen van mentoropleiding
  • De werknemer een getuigschrift kan voorleggen van interne bedrijfsopleiding
  • De werknemer een pedagogische achtergrond heeft
  • De werknemer ervaring zonder ervaringsbewijs (vorming, professionele ervaring…) kan aantonen

De mentorkorting waar u gebruik van kan maken, is een vermindering van 800 euro per kwartaal op de RSZ-bijdragen die u moet betalen voor de mentor.

Dit bedrag kan variëren, in functie van onderstaande situaties:

 • Indien geen volledige prestatie geleverd wordt door de mentor (omdat hij deeltijds werkt of omdat hij maar 1 maand werkte tijdens dat kwartaal).
 • Indien de vermindering groter is dan uw normale werkgeversbijdrage voor de mentor. In dit geval zal de vermindering even hoog zijn als het bedrag van de te betalen bijdrage.
 • Indien u de maatregel zou gebruiken met een structurele vermindering. De mentorkorting en de structurele vermindering kunnen samen nooit meer bedragen dan de bijdrage die u moet betalen.

Om als onderneming in aanmerking te komen voor deze mentorkorting, dient u gevestigd te zijn in het Vlaamse Gewest en behoren tot de privésector.

Hier bovenop kan de stagebonus ook een financiële stimulans bieden. Dit bedrag loopt van €500 (1e en 2e toekenning) tot €750 (3e toekenning), als men voldoet aan de voorwaarden.

 

Heb je vragen rond Duaal leren of je wil een opleiding mentorship organiseren? Geef een seintje via info@modeunie.be en we komen persoonlijk bij u langs!