De omzetting van de Europese Omnibusrichtlijn naar Belgische wetgeving dreigt een streep te trekken door de zomerbraderieën. Winkeliers worden op deze manier beperkt in het geven van kortingen tijdens de solden als ze in de 30 dagen voor de solden een braderie hebben georganiseerd. De vraag van UNIZO en Mode Unie om voor een uitzondering te zorgen valt in dovemansoren.

“De braderieën luiden traditioneel het begin van de zomer in. Zeker na twee jaar coronamaatregelen kijken consument en winkelier er reikhalzend naar uit.  Maar onze regering beslist er anders over”, zeggen UNIZO en Mode Unie. 

De Kamercommissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda stemde deze week in eerste lezing over de omzetting van de Europese omnibusrichtlijn. Die bepaalt onder andere dat een ondernemer bij de aankondiging van prijsverminderingen ook de “vorige prijs” moet aangeven. Dat is de laagste prijs die de handelaar heeft toegepast tijdens een periode van 30 dagen voor de toepassing van de prijsvermindering. De bedoeling van die regel is consumenten te beschermen tegen misleidende aankondigingen van prijsvermindering waarbij artificieel verhoogde prijzen worden gehanteerd als referentieprijs.

Een goede maatregel volgens UNIZO en Mode Unie, maar met een zeer nefaste bijwerking: Als een handelaar tijdens de braderie een korting op een product geeft, dan wordt het moeilijk om tijdens de solden nog een gelijkwaardige korting te geven.

“Eerlijke concurrentie moet steeds het uitgangspunt zijn in onze economie. Een regelgeving die een transparante prijsaanduiding nastreeft, versterkt het gelijke speelveld voor alle winkels. Daar wordt zowel de winkelier als de consument beter van”, zegt gedelegeerd bestuurder van UNIZO Danny Van Assche. “Maar we betreuren dat er geen rekening is gehouden met onze vraag om de braderieën  te vrijwaren van deze nieuwe wetgeving.” 

Tijdens de sperperiode voor de Belgische zomersolden worden traditioneel braderieën georganiseerd. Ondernemingen geven dan samen, meestal gedurende enkele dagen, kortingen op een aantal van hun producten. Wanneer de nieuwe regel van kracht wordt, en dat zou al eind mei van dit jaar zijn, zullen die prijsverminderingen binnen de 30 dagen voor de start van de solden vallen. De braderieprijs wordt dan de referentieprijs. 

Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie: “Dat betekent dat een winkel tijdens de solden beperkt wordt in het geven van kortingen wanneer ze tijdens de sperperiode aan een braderie heeft deelgenomen. Braderieën zijn voor modewinkels bijzonder belangrijk om de overgebleven stock van het seizoen te liquideren, maar dit alleen is niet voldoende. De volledige soldenmaand is nodig om die stock de deur uit te krijgen. Als modewinkels op deze manier beperkt worden om kortingen te geven tijdens de solden, dan trekken ze minder consumenten aan en blijven ze met de stock zitten.”

Uitzondering voor braderieën 

UNIZO en Mode Unie voorzagen deze problematiek en pleitten om de braderieën niet onder het toepassingsgebied van de nieuwe regelgeving te laten vallen. De bescherming van de consument komt in dit geval ook niet in gevaar, integendeel. In het geval van een braderie wéét de consument namelijk dat het gaat om een uitzonderlijke korting en niet om de basisprijs van het goed. De consument wordt dus niet misleid bij het ingaan van de (zomer)solden. Er wordt voorbijgegaan aan de doelstelling van de nieuwe regel. 

Isolde Delanghe: “Als de regering consumenten echt wil beschermen en de eerlijke concurrentie tussen handelaars wil bewaken, dan moet ze in eerste instantie werk maken van gedegen controles in winkels én op online platformen. Op heden zien we dat de economische inspectie enkel controleert in fysieke winkels, terwijl er vooral overtredingen tegen sper- en soldenwetgeving gebeurt op buitenlandse online platformen die in België verkopen. Op die manier wordt de consument misleidt en krijgt de lokale modehandelaar het nog moeilijker.” 

“De regering blaast hoog van de toren dat men lokaal winkelen wil promoten, maar trekt  met deze maatregel een ferme streep door de rekening van vele winkeliers. We vragen om de wetgeving aan te passen en een uitzondering te voorzien voor braderieën”, besluit Danny Van Assche.

Wat nu met prijsaankondigingen tijdens de braderijen en solden?

Mode Unie gaf aan dat braderijen niet onder het toepassingsgebied vallen van de nieuwe wet omdat, in het geval van braderijen,  de consument wéét dat het gaat om een uitzonderlijke korting en niet om de basisprijs van het goed. De consument wordt dus niet misleid bij het ingaan van de (zomer)solden.

De regering ging echter niet mee in deze redenering, juridisch was geen uitzondering mogelijk.

Mode Unie bekeek alle mogelijkheden en kwam tot de conclusie dat koppelverkoop buiten deze nieuwe wetgeving valt.

Wil je tijdens de solden toch nog korting geven zoals je dit vroeger deed? Dan kan dit als je tijdens de braderij koppelverkoop toepast. Koppelverkoop valt immers niet onder de nieuwe richtlijn, deze telt niet mee voor de 30-dagen-op voorhand-referentieprijs. Pas je dus koppelverkoop toe tijdens de braderij, dan kan je op dezelfde manier soldenkortingen aankondigen zoals je dit vroeger deed.