Voorlopig nog niet. Vandaag is de regel nog steeds dat je moet kijken naar wat er eerst was, de vakantie of de ziekte, en die vormt dan de basis voor de afwezigheid. Dat betekent concreet dat:

  • Wanneer de werknemer op vakantie is en dan ziek wordt, de vakantie gewoon doorloopt, ook als de werknemer tijdens de vakantie ziek wordt. Die vakantiedagen kunnen dan later dus niet door de werknemer gerecupereerd worden. Let wel: van zodra de vakantie van de werknemer gedaan is, en hij/zij nog steeds ziek zou zijn, begint uiteraard wel een periode van afwezigheid wegens ziekte, met alle formaliteiten die daarbij horen (ziektebriefje, …).
  • Wanneer de werknemer vlak voor de vakantie ziek wordt, de ziekte zal beschouwd worden als de reden van afwezigheid. De vakantiedagen zullen in dat geval wél nadien gerecupereerd worden.

Hou er wel rekening mee dat deze regels omwille van Europese rechtspraak, zullen veranderen vanaf 2023. Vanaf dan zal een werknemer altijd de vakantiedagen waarop hij/zij ziek is, nadien kunnen recupereren.

Meer info of andere praktische vragen? info@modeunie.be