De sperperiode is de maand (1-30 juni) die aan de soldenperiode voorafgaat en waarbinnen het verboden is om prijsverminderingen aan te kondigen voor schoenen, kleding en lederwaren. Het verlagen van de prijs tijdens de sperperiode is op zich wel toegestaan, enkel aankondigingen van individuele prijsverminderingen, onder welke vorm dan ook, zijn verboden. Wil u aan de kassa een korting toekennen tijdens de sperperiode (de zogenoemde fluisterkorting), dan mag dat. Zolang u er maar geen reclame voor maakt.

Tijdens de sperperiode kan wel gebruik gemaakt worden van koppelverkoop. Klassieke gevallen van koppelverkoop zijn de acties “2 kopen, 3de gratis” of “2 kopen, 3de aan de helft van de prijs”, “2 stuks kopen = -20% op totaalprijs”, enz.

Het verbod van aankondigingen van prijsverminderingen geldt niet tijdens braderieën of andere commerciële manifestaties die tijdens de sperperiode worden georganiseerd, en hoogstens vier dagen mogen duren per sperperiode. Deze activiteiten moet wel georganiseerd worden door plaatselijke handelsverenigingen of met hun medewerking.

Nieuwe wetgeving sinds 28 mei!

Sinds 28 mei gaat de nieuwe wetgeving – de omzetting van de Europese Omnibusrichtlijn – in voege. Die bepaalt onder andere dat je bij de aankondiging van prijsverminderingen ook de “vorige prijs” moet aangeven, dat is de laagste prijs die je toepaste tijdens een periode van 30 dagen voor de toepassing van de prijsvermindering.

Geef je tijdens de braderij dus een korting op een individueel stuk, dan wordt de braderijprijs de nieuwe referentieprijs tijdens de solden – en niét de originele prijs van het stuk.

Wil je tijdens de solden toch nog korting geven zoals je dit vroeger deed? Dan kan dit als je tijdens de braderij koppelverkoop toepast. Koppelverkoop valt immers niet onder de nieuwe richtlijn, deze telt niet mee voor de 30-dagen-op voorhand-referentieprijs. Pas je dus koppelverkoop toe tijdens de braderij, dan kan je op dezelfde manier soldenkortingen aankondigen zoals je dit vroeger deed.

Vragen? Contacteer ons via info@modeunie.be.