Eerder deze maand werd het wetsvoorstel gepubliceerd betreffende de BTW-verlaging naar 6% voor de verkoop van prothesebeha’s, -badpakken en -sportbeha’s. Vanaf nu kunnen klanten met een medisch attest die specifieke stukken kopen aan het verlaagd BTW tarief.

Over welke stukken gaat het?
Het gaat enkel over de aankoop van specifieke prothesebeha’s, -badpakken en -sportbeha’s.

Voor badpakken en swimwear geldt de regel dat in deze stukken ‘een zak is voorzien om de prothese in aan te brengen en waarvan de halslijn, om voor de hand liggende redenen, hoger is en het armsgat hoger is aangebracht.’
Voor sport- en gewone beha’s is deze specifieke voorwaarde niet vermeld, wel moet het gaan om ‘aan uitwendige borstprothesen aangepaste beha’s’.

Wie kan gebruik maken van het verlaagd tarief?
De maatregel is in eerste instantie bedoeld voor vrouwen die een mastectomie hebben ondergaan ten gevolge van de behandeling van borstkanker. Tevens is de regel ook van toepassing bij elke medische situatie die aanleiding heeft gegeven tot een mastectomie (met inbegrip van preventieve borstamputaties bij personen die drager zijn van het BRCA1-gen) of, meer algemeen, tot een aanzienlijke wijziging van de borst ten gevolge waarvan een vrouw een uitwendige borstprothese wenst te dragen die, om redenen van comfort, haar noodzaakt te kunnen beschikken over een beha die aangepast is aan die prothese.

Worden dus bijgevolg ook bedoeld: situaties die voortvloeien uit andere ziektes dan borstkanker (necrose, aangeboren afwijkingen, etc.) of ongevallen die een misvorming van de borst tot gevolg hebben, waarvoor het dragen van een uitwendige borstprothese aangewezen is.

Voorwaarden voor de consument
Consumenten die gebruik willen maken van het verlaagd BTW-tarief dienen in het bezit te zijn van een voorschrift van de behandelende arts of van een gespecialiseerde arts (chirurg, oncoloog, etc.).

De regeling geldt bovendien in het laatste stadium van het handelsstadium: enkel voor de aankoop door een eindconsument. Als retailer kan jij de consument dus van een verlaagd tarief van 6% BTW doen genieten.

Welke retailers kunnen dit verlaagd tarief aanbieden?
Alle retailers die prothesestukken verkopen, kunnen deze – mits voorschrift van de consument- verkopen aan de eindconsument. Het zijn dus niet enkel lingeriezaken die de erkenning van bandagist hebben die deze kunnen verkopen, alle retailers kunnen dit.

Klik hier voor het volledige wetsvoorstel.