Met deze enquête wil Mode Unie in kaart brengen wat de evolutie van het energieverbruik is binnen onze moderetail en welke maatregelen jij als moderetailer neemt om je energieverbruik te beperken.

Het bundelen van alle antwoorden laat ons toe kort op de bal te spelen op lobby- en persvlak.

Bedankt voor het invullen van deze enquête, samen staan we sterk in het verzamelen van informatie betreffende onze modesector!