Duaal leren en financiële stimulansen

 

Ben jij bereid om leerlingen op te leiden in het systeem van duaal leren (voorheen: leren en werken)? Dan zijn dit de financiële stimulansen en incentives waar je beroep op kan doen.
Ons team van sectorconsulenten komt graag langs om je verder te informeren en op weg te helpen.

 

Duaal leren, dat vroeger leren en werken heette, heeft voordelen voor de scholen, studenten én bedrijven. Scholen houden hun studenten gemotiveerd omdat ze twee dagen op de schoolbanken afwisselen met drie dagen op de werkvloer. Studenten kunnen de opgedane kennis meteen omzetten in de praktijk en ontdekken zo wat ze graag doen en waar ze goed in zijn.
Bedrijven krijgen de kans om potentiële medewerkers te ontdekken. In een schaarse arbeidsmarkt is dit een extra kanaal om mensen aan te werven. Bovendien zijn er een aantal financiële voordelen aan het systeem verbonden zoals een mentorkorting en stagebonus.

 

Mentorkorting

 

De doelgroepvermindering mentor (mentorkorting) is een vermindering van maximaal 800 euro per kwartaal op de RSZ-bijdrage die jij betaalt voor de werknemer die optreedt als mentor voor de leerling in duaal leren.

 

Dit bedrag kan variëren, in functie van onderstaande situaties:

– indien geen volledige prestatie geleverd wordt door de mentor (omdat hij deeltijds werkt of omdat hij maar 1 maand werkte tijdens dat kwartaal);
– indien de vermindering groter is dan uw normale werkgeversbijdrage voor de mentor. In dit geval zal de vermindering even hoog zijn als het bedrag van de te betalen bijdrage;
– indien je de maatregel zou gebruiken met een structurele vermindering.

 

De mentorkorting en de structurele vermindering kunnen samen nooit meer bedragen dan de bijdrage die je moet betalen.


Stagebonus

Hier bovenop kan de stagebonus ook een financiële stimulans bieden.

Dit bedrag loopt van € 500 (1e en 2e toekenning) tot € 750 (3e toekenning), indien je voldoet aan de voorwaarden.

 

Meer weten?

 

Wil jij ook een kans geven aan een student binnen het systeem van duaal leren? De sectorconsulenten komen bij je langs!

 

Hoe word je een erkende werkplek voor duaal leren? Op welke manier geniet ik van de voordelen?

Contacteer ons via milan.chevrolet@pmocvba.be of 0472 22 21 04.