In navolging van een beslissing van de federale regering deze zomer zal Sabam een extra korting geven op de UNISONO-facturen voor 2023. Die bedraagt ongeveer driekwart van één maandfactuur en geldt voor alle ondernemingen die gesloten waren of sterke restricties opgelegd kregen omwille van de coronamaatregelen. Deze korting komt bovenop de ruimere compensatieregeling die reeds eerder was onderhandeld door UNIZO, UCM en een aantal beroepsorganisaties.  

De federale regering voorzag deze zomer in de programmawet een extra budget van twee miljoen euro om getroffen ondernemingen te steunen. Dit wordt nu door Sabam concreet gemaakt met een compensatie van ongeveer 75 procent op 1 maandfactuur.  Daarmee zal een deel van indexatie van de volgende factuur worden gecompenseerd.  De verrekening gebeurt automatisch op de volgende facturen, die begin dit jaar worden verstuurd.  

Deze korting komt bovenop de compensatie die UNIZO en een aantal aangesloten beroepsfederaties eerder onderhandelden. In de zomer van 2021 bereikten UNIZO en UCM een akkoord met SABAM over een aanzienlijke korting op de auteursrechtenfactuur voor zwaar door covid getroffen sectoren. Daarbij werd in belangrijke mate rekening gehouden met de periode van inactiviteit. Bijvoorbeeld, de fitness- en kermissector kwamen in aanmerking voor 4 maanden korting, de horeca voor 5 maanden en kappers en andere niet-medische contactberoepen, de autocar- en taxisector konden 3 maanden in mindering brengen. Bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne zorgde ervoor dat een stuk van het ondersteuningsbudget aan auteurs en uitvoerders werd gereserveerd om deze korting mogelijk te maken. Die kortingen werden intussen reeds verrekend. 

“De extra korting draagt bij tot een goede en evenwichtige oplossing voor zowel kleine zelfstandigen als artiesten. Dat beide groepen hard werden getroffen door de coronacrisis, geeft deze steun extra belang”, zegt vice-Eersteminister en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne.

“Het was belangrijk dat de extra korting de precaire situatie waarin onze kunstenaars vandaag verkeren niet zou verergeren. Ook zij zijn immers zwaar getroffen door de opeenvolgende crisissen” reageert Sabam.