Het Wetboek van Economisch Recht en het Wetboek van Vennootschappen leggen een aantal verplichte vermeldingen op.

Website

De volgende identificatiegegevens zijn verplicht te vermelden op de website van je winkel:

  • Naam of maatschappelijke benaming
  • Rechtsvorm
  • Adres waar de onderneming gevestigd is
  • Maatschappelijke zetel
  • Contactgegevens
  • Ondernemingsnummer

Een btw-plichtige onderneming ook haar btw-nummer vermelden. Rechtspersonen moeten hun RPR vermelden. Ook als je in vereffening bent, is het verplicht om dat aan te geven. Algemene gebruiksvoorwaarden en een gegevensverwerkings- en cookiebeleid zijn ook aan te raden.

Webshop

Zodra je online producten of diensten verkoopt, moet je website verplichte vermeldingen bevatten over de prijs, de kenmerken, het herroepingsrecht enz. Deze staan doorgaans vermeld in je algemene verkoopvoorwaarden.

Sociale media

Aangezien je je winkel voorstelt op social media, geldt de bovenstaande verplichting van vermelding bedrijfsgegevens.

Nog specifieke vragen? info@modeunie.be