UNIZO voerde in samenwerking met Neos vzw, het Netwerk van ondernemende senioren, een dubbelonderzoek over het aanbod dat beschikbaar is voor de noden van 65-plussers. Uit de bevraging bij 340 zelfstandige retailers en  250 ondernemende senioren blijkt dat 3 op 4 ondernemers zich ervan bewust zijn dat een aangepaste behandeling van senioren kan zorgen voor meer omzet. 73% van de winkeliers zien een aanbod, inrichting en toegankelijkheid van de winkel en service op maat van de 65-plusser als een meerwaarde voor hun winkel. “8 winkeliers op 10 merken een duidelijk grotere klantenloyaliteit bij oudere klanten”, stelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Martin Loose, directeur van Neos vzw sluit aan: “Het is goed dat er aandacht besteed wordt aan specifieke noden van 65-plussers, maar zonder in betutteling te vervallen. Dat zou namelijk een averechts effect hebben op deze trouwe klantengroep.” 37% van de ouderen gaat altijd naar dezelfde winkel en 52% geeft aan dat vaak te doen.

Acht op tien winkeliers spelen actief in op de behoeften van oudere klanten. Zo zet 63% actief in op persoonlijk contact met deze doelgroep en 35% past zich aan op het vlak van het leveren van producten en diensten. “Een van de unieke sterktes van onze zelfstandige winkeliers is het broodnodige persoonlijke contact met de klant. Deze nood is nog hoger bij oudere consumenten”, stelt Danny Van Assche. “Ook op vlak van toegankelijkheid past een op drie zich doelgericht aan door bijvoorbeeld aan huis te leveren na de aankoop.”
De bevraagde 65-plussers bevestigen dat die persoonlijke aanpak van zelfstandige winkeliers en hun medewerkers een meerwaarde is voor hen als klanten zorgt voor een hogere loyaliteit.

Uit de bevraging blijkt dat de toegankelijkheid voor 65-plussers bij 7 op 10 winkeliers actief wordt gegarandeerd door een aangepaste winkelinrichting of -infrastructuur. Martin De Loose: “Het bewust voorzien van nabije parkeerplaatsen (38%), vlotte toegang voor minder mobiele mensen (56%) en voldoende zitplaatsen in de winkel (46%) zijn laagdrempelige maar niet te onderschatten aanpassingen die zorgen dat 65-plus klanten langer in een winkel vertoeven en dus zorgen voor meer omzet voor de winkel.” UNIZO gaat hier dieper op in: “Door het bieden van deze nabijheid en sociaal contact heeft ons zelfstandig winkelaanbod een groot maatschappelijk en sociaal belang. Vandaar de blijvende nood om in te zetten op bedrijvige kernen van steden en gemeenten. De winkelshift zorgt voor het herdenken van het retaillandschap, waarbij meer aandacht is voor stads- en dorpskernen en het onnodig bijmaken van winkeloppervlakte in de rand wordt tegengegaan.”

55% van de bevraagde 65-plussers ziet dat hun consumentengedrag gewijzigd is ten opzichte van voor hun pensioen, in het bijzonder het gemiddelde bestedingsbedrag en -patroon. Het pensioenbudget dat lager is dan een loon zorgt ervoor dat een senior nauwgezet moet letten op zijn bestedingen. “Ook een gewijzigde gezinssamenstelling, zoals alleenstaanden, zorgt ervoor dat er andere noden zijn. Kleinere verpakkingen, producten die niet te hoog of te laag staan in de winkelrekken, en promoties die enkel op grote hoeveelheden van toepassing zijn, vallen oudere klanten op bij het winkelen”, zegtt De Loose. “Winkels kunnen hier nog meer actief op inspelen.”

Maar liefst 72% van de zelfstandige winkeliers geeft aan inzicht te hebben in het consumentengedrag van 65-plussers op vlak van mobiliteit naar de winkel (48%), het bestedingspatroon (type producten/diensten) (44%) en betalingswensen (40%). “Meten is ook hier weten”, weet Danny Van Assche. “We begeleiden vanuit UNIZO de zelfstandige kleinhandel actief in het verder professionaliseren van hun zaak. Je klantenbestand in kaart brengen is daar een belangrijk onderdeel van.”

Voor zelfstandige retailers zijn 65-plussers een van hun belangrijke consumentengroepen. Zo geeft 82% aan dat ze een relevant deel uitmaken van hun klantenbestand en omzet.