Een jaar na de invoering van onmiddellijke minnelijke schikkingen voor winkeldiefstal zijn al 312 van zulke boetes uitgeschreven. Hoe het werkt? Dat leggen we je graag stap voor stap uit.

Mode Unie en UNIZO vragen al lang om winkeldiefstal ernstig te nemen en hard aan te pakken. Winkeldiefstal is immers geen kleine criminaliteit en de impact op modehandelaars kan groot zijn. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en het College van procureurs-generaal introduceerden om die reden vorig jaar lik-op-stukboetes voor winkeldiefstallen. Hierbij kan de opgeroepen politie onmiddellijk een boete of een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) tot 350 euro opleggen aan de winkeldief.

De mogelijkheid om een lik-op-stukboete op te leggen voor winkeldiefstallen, volgt uit een omzendbrief van het College van procureurs-generaal die op het hele grondgebied van toepassing is.

De winkeldief moet op heterdaad betrapt zijn, de feiten erkennen en dus akkoord gaan om de boete te betalen. Als aan deze voorwaarden voldaan is, dan kan de lik-op-stukboete voorgesteld worden door de politie aan de dader. Die kan het bedrag van de boete ter plaatse overschrijven via een betaalterminal of QR-code, of binnen de vijftien dagen via een klassiek overschrijvingsformulier.

Als de betrapte dief niet instemt met de lik-op-stukboete of die niet binnen een bepaalde periode betaalt, zal het parket de zaak voor de rechtbank brengen, waar hij of zij een veel zwaardere straf riskeert. Tijdens de inning van de OMS kan ook de eventuele schade van de winkelier onmiddellijk worden vergoed.

Geef winkeldiefstal aan!

Mode Unie roept haar leden op om bij betrapping, de winkeldiefstal niet alleen aan te geven, maar ook bij de politie erop aan te dringen het lik-op-stukbeleid toe effectief toe te passen. Waarschuw er in je winkel ook voor met behulp van bovenstaande poster.