Minder dan 5 procent van de ondernemers biedt nog geen mogelijkheid tot elektronisch betalen aan en het aantal handelaars dat cash geld weigert neemt toe, dat blijk uit cijfers van de FOD Economie. Interprofessionele organisatie UNIZO benadrukt dat volgens de Europese wetgeving het uitsluitend aanbieden van elektronische betaalmogelijkheden wél toegelaten is en vraagt om dit ook duidelijk te verankeren in de Belgische wetgeving. 

Sinds 1 juli vorig jaar is het verplicht voor ondernemer om minstens één vorm van elektronisch betalen aan te bieden. Bij proactieve controles van de federale overheidsdienst Economie blijkt dat minder dan 5 procent nog niet in regel is en geen enkele elektronische betaalmogelijkheid heeft. “Op 2105 blinde controles zijn 103 inbreuken vastgesteld. Dit gaat over een laatste, kleine groep handelaars die zich nog moeten aanpassen. Meer dan 95% is wel in orde”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche

Verder in haar communicatie stelt de FOD Economie dat handelaars ook cash geld niet mogen weigeren, behalve in bepaalde uitzonderlijke en tijdelijke gevallen. In 2022 ontving de overheidsdienst 316 meldingen van consumenten die niet cash konden betalen. In 2023 zijn het er tot nu toe al 179. UNIZO gaat niet akkoord met deze stelling.

Danny van Assche: “Het is niet verboden om cash te weigeren. Ondernemer en consument kunnen volgens de huidige Europese regels perfect afspreken om niet cash te betalen. De voorwaarde is dat handelaars het duidelijk moeten afficheren zodat de consument het weet voor hij moet betalen. Dat is ook bevestigd door de vorige Minister van Economie.”

UNIZO vraagt om ook federaal wettelijk vast te leggen dat het ontvangen van cash niet verplicht is. Ook bij diverse overheidsdiensten zijn trouwens ook alleen maar elektronische betalingen mogelijk. “Wat bij de overheid kan, moet bij de handelaars ook kunnen. Laat hen de keuze. Volgens een recente bevraging bij 250 ondernemers werkt 6% van de handelaars nu al volledig via elektronische betalingen”, aldus Danny Van Assche.

Tenslotte beklemtoont UNIZO dat er aan vele elektronische betaalsystemen nog grote kosten zijn verbonden. Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne gaf recent nog aan de kosten te willen verlagen die de banken aan handelaars aanreken voor elektronische betalingen. UNIZO wil een totaalplan waarin ook wordt rekening gehouden met de andere kosten. 

Wat is verplicht? Ondernemers zijn niet verplicht om alle soorten van elektronische betalingen te aanvaarden of een betaalterminal aan te schaffen. De verplichting betekent wél dat een handelaar minstens één ander betaalmiddel moet voorzien dan cashbetalingen. Voor het gebruik van een terminal liggen de kosten nog steeds een stuk hoger dan voor bijvoorbeeld Payconiq.
Betaalcheques zoals maaltijd-, eco-, en cadeaucheques en cryptomunten worden niet als een geldig alternatief gezien, maar voor het overige volstaat zowat elk digitaal betaalmiddel. Dat kan naast de gekende terminals bijvoorbeeld ook Payconiq, ApplePay, of gewoon de mogelijkheid om over te schrijven zijn. Het is niet zo dat de klant altijd elektronisch moet kunnen betalen met het betaalmiddel van zijn of haar keuze. De verplichting geldt voor alle ondernemingen, dus ook voor vrije beroepen of voor verenigingen of overheden wanneer zij als onderneming goederen of diensten leveren aan consumenten. Er moet wel sprake zijn van een fysiek contact. Een volautomatische carwash, of een broodautomaat zullen bijvoorbeeld niet onder de verplichting vallen.