Het heet Open Hiring en het is een aanwervingssyteem waarbij je een job krijgt zonder sollicitatie. Een cv of selectieproef komt er niet aan te pas. Geen cv, geen motivatiebrief, geen selectieproef. Bij het proefproject Open Hiring is het werk zelf de test.

Het concept komt overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar een ondernemer mensen uit kwetsbare groepen aan een job wilde helpen. Professor Eva Derous van de UGent werkte met Unizo Oost-Vlaanderen en stad Gent het idee uit voor de Vlaamse arbeidsmarkt. De eerste resultaten van een kleinschalig proefproject in Gent voor kortgeschoolde arbeidskrachten bij drie werkgevers zijn net gepubliceerd en pakken positief uit. Open Hiring werkt drempels weg voor laaggeschoolde werkkrachten om aan een job te geraken, zegt Derous. ‘Al maakten werkgevers zich zorgen of kandidaten de juiste motivatie zouden hebben. Maar de kandidaten bleken erg gemotiveerd en betrokken. Ze zijn blij met de kans die ze krijgen.’ De regel is: de eerste die zich aanmeldt, wordt aangeworven.

De eerste twee weken krijgen de kandidaten een coach die helpt waar nodig, daarna gaan ze zelfstandig aan de slag. De enige vereiste is een basiskennis Nederlands. De kandidaten moeten vooraf inschatten of ze die hebben, want bij Open Hiring mag de werkgever in principe geen vragen stellen. ‘We bieden taalcoaching aan als dat nodig is.’ Van de 23 kandidaten kregen er ondertussen 15 een contract van onbepaalde duur. Sommige werkgevers waren bezorgd of met deze aanpak de kwaliteit van het werk eronder zou lijden. ‘Als je niet meer zelf selecteert, verlies je de controle. Je moet vertrouwen in het onbekende.’ Maar de resultaten zijn positief en zelfs vergelijkbaar met aanwervingen via de klassieke procedure. ‘Onze instroom is nu merkelijk hoger. Wij beslissen niet wie bij ons aan de slag gaat, de kandidaat beslist of hij bij ons wil werken’, klinkt het bij een zorgbedrijf die in het proefproject stapte.

Professor Derous wil nu onderzoeken of het concept verder kan uitgebreid worden: ‘We hebben al de vraag gekregen of het ook werkt om knelpuntberoepen zoals verpleegkundigen in te vullen. Het concept is ontwikkeld voor kortgeschoolde jobs. Als er diploma’s vereist zijn, wordt het moeilijker. We moeten dat geval per geval onderzoeken.’