Wat is UPV – Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid?

De helft van al het textiel eindigt in het restafval. In Nederland is dat bijvoorbeeld ongeveer 305 kiloton textiel per jaar. Dat moet anders, vindt de Europese overheid. Daarom is er vanaf 1 juli 2023 de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid Textiel (UPV).

Het idee erachter: producenten zijn niet alleen verantwoordelijk voor het maken van producten, maar ook voor wat er gebeurt met deze spullen als hun klant ze afdankt. De nieuwe regel zorgt ervoor dat de textielsector zelf het afvalbeheer van hun producten moet regelen en de kosten ervan moet dragen. Daarmee moedigt de EU de sector aan om duurzamer te produceren. En om afval zoveel mogelijk te verminderen door meer gerecycled textiel te gebruiken.

De Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid is niets nieuws. De auto-industrie is bijvoorbeeld sinds 2020 verantwoordelijk voor het afvalbeheer van autobanden. Ook producenten van huishoudelijke apparaten hebben te maken met een UPV.

Hoe zit het met de wetgeving in Nederland die er vorige week goedgekeurd werd?

In Nederland hebben ze inmiddels geanticipeerd op de Europese wetgeving. Vanaf 1 juli 2023 zijn producenten er verantwoordelijk voor het recyclen en hergebruiken van textiel en voor een passend innamesysteem.

Welke bedrijven vallen onder deze wetgeving?

  • Producenten die beroepsmatig een textielproduct voor het eerst op de Nederlandse markt aanbieden.
  • Internationale partijen die beroepsmatig een textielproduct voor het eerst op de Nederlandse markt aanbieden – en dus aan iemand (een persoon of een ander bedrijf) verkopen. Onder producent wordt ook een importeur verstaan.

Welke textielproducten vallen onder de UPV?

Consumenten- en bedrijfskleding en bed-, tafel- en huishoudlinnen. De UPV geldt niet voor partijen die tweedehandskledij verkopen.

Producenten moeten jaarlijks een rapport afleveren waaruit blijkt dat ze voldoen aan de voorwaarden van de UPV wetgeving. 

Komt de UPV textielwetgeving ook naar België?

De Belgische UPV Textielwetgeving is nog niet afgerond en dat kan nog even duren. Dat heeft te maken met de vier regeringen die elk zijn eigen ideeën heeft over de UPV Textiel.

In februari 2022 werd de eerste fase naar het toewerken van een UPV Textiel in België ingezet. De Belgische modefederatie Creamoda, de Federatie van de Belgische Textielverzorging (FBT) en beroepsfederatie van fabrikanten, distributeurs en dienstverleners Febelsafe presenteerden een nieuw project: Circletex vzw – een producentenorganisatie die het als collectief makkelijker maakt om straks aan de UPV-verplichtingen te voldoen.

Circletex dient nu nog als vrijwillige UPV. Oorspronkelijk focuste Circletex zich op professioneel textiel, maar die koers is nu gewijzigd: de organisatie stelt zich open voor alle textielproducten die zowel thuis als door professionele gebruikers worden gebruikt – van tafelkleden tot zonwering en van sokken tot sportkleding en beddengoed.

Onlangs sloot de Belgische moderetailer JBC zich aan bij Circletex als eerste grote retailer. Het betekent dat JBC in de toekomst een bijdrage gaat betalen aan Circletex om ervoor te zorgen dat producten met textiel uit de JBC-collectie worden ingezameld, gesorteerd en gerecycleerd voor hergebruik en/of tot nieuwe vezels. Dit allemaal in voorbereiding op de komst van een nieuwe wetgeving: een Belgische UPV Textiel.

Circletex zal er in de toekomst voor zorgen dat een landelijk inzamelings- en verwerkingssysteem zo efficiënt, effectief en betaalbaar mogelijk blijft door de lasten collectief te delen onder producenten. Bovendien wordt er jaarlijks gezamenlijk verslag uitgebracht aan de bevoegde overheden zodat aan alle verplichtingen wordt tegemoet gekomen.

Uiteindelijk draait het om het inzamelen, sorteren, hergebruiken en recyclen van textielproducten die producenten voor het eerst op de Belgische markt brengen. Daarvoor moet een valorisatiesysteem georganiseerd en gefinancierd worden. Daarnaast moet men monitoren hoeveel textiel wordt afgezet op de Belgische markt en hoeveel textielafval wordt ingezameld. Deze monitoring stelt tenslotte vast of er wordt voldaan aan de doelstellingen van de overheden.

Wat betekent dit voor mij als modehandelaar?

Op heden is de wetgeving enkel gericht op producenten of importeurs van kledij, niet op modehandelaars die B2C kledij verkopen.

Mode Unie volgt elke beweging in de wetgeving goed op en houdt nauw contact met de verschillende producentenfederaties die de Europese wetgeving in België helpen implementeren.

Meer info? Info@modeunie.be

Of op www.circletex.be

(Bron: o.a. Fashion United)