Om de twee jaar zijn er sociale onderhandelingen die de minimum arbeids- en loonvoorwaarden moeten vastleggen in de diverse sectoren. Voor het PC201 gaat het om 23.000 kleine en middelgrote ondernemingen en 100.000 winkelbedienden actief in de brede winkelsector.  UNIZO is woordvoerder voor de werkgeversorganisaties. Afgelopen dinsdagavond werd er een ontwerp van sociaal akkoord gesloten. Bedoeling is dat de komende dagen de betrokken organisaties een mandaat bekomen van hun leden.

Dit jaar was het de zelfstandige winkelsector die er als eerste in slaagde om een compromis te vinden tussen wat de werknemers eisten en wat werkgevers haalbaar achtte. Vooral de discussie rond de koopkrachtpremie leek het hier in eerste instantie tot een breuk te komen. Vakbonden eisten een premie van €150 voor iedereen, ongeacht of de onderneming in kwestie winst had gemaakt of niet. UNIZO was het daarmee niet eens en verdedigde het standpunt dat het idee van de éénmalige koopkrachtpremie gekoppeld moest worden aan winstgroei. Uiteindelijk werd bekomen dat enkel maar premies worden toegekend als er in het boekjaar 2022 een winstgroei van 5% (lage premie) tot 25% (hogere premie) was in vergelijking tot het gemiddelde van de voorbije boekjaren (2021, 2020,2019). Voor de zelfstandige supermarkten bedraagt onder deze voorwaarden de lagere premie €150 en voor de modezaken en voedingsspeciaalzaken €75. Bij de hoogste winstgroei (+25%) bedraagt de éénmalige koopkrachtpremie €250 voor de supermarkten en €150 voor de modezaken en voedingsspeciaalzaken. Er werd tot slot afgesproken om de bestaande CAO’s rond tijdskrediet en loopbaanonderbreking te verlengen voor de duurtijd van het akkoord. De fietsvergoeding wordt verhoogd tot €0,27/km, conform het intersectorale akkoord hierover. De vergoeding voor winkelbedienden die met de auto naar het werk komen, bedraagt de helft van een treinticket 2e klasse met max 10km. Gisteren volgde dan ook een akkoord voor bedienden actief in de supermarktketens (PC 312 en 202) en PC 311 (modeketens). De koopkrachtpremie kan daar oplopen tot €750, afhankelijk van de winst van het bedrijf.