De lange nazomer en (geo-)politieke onrust hebben de verkoop van onze wintercollectie in september en oktober een flinke knauw gegeven.
We zijn ondertussen begin december en de verkoop is nog steeds niet wat hij al geweest moest zijn. Gelukkig is er de winterprik, die de verkoop hopelijk een boost geeft.

Toch is de nood hoog en vangen we links en rechts voorstellen op die de timing van de solden in vraag stellen. Wij begrijpen die nood bij Mode Unie zeer goed maar zijn als sectororganisatie voorstander om NIET aan de soldenwetgeving te raken.
De reden daarvoor verdient wat diepere uitleg over de politieke voorgeschiedenis rond deze wet én de risico’s die aan deze vraag verbonden zijn. In een vorige mailing schetsten we het volledige soldenkader met als doel alle ondernemers binnen de sector zo volledig mogelijk te informeren.

Om de mening van de volledige modesector in kaart te brengen vragen we je om onderstaande enquête rond de solden in te vullen. We sluiten de bevraging af op 14 december en kijken daarna of we een meerderheid vinden binnen de sector om een verder standpunt te bepalen.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de resultaten? Vink dan zeker het laatste vakje aan zodat we je alle info en de stappen die we zullen nemen, door kunnen sturen.

Bedankt om de enquête in te vullen en deze ook door te sturen naar collega ondernemers.
Heb je vragen bij de enquête of de achtergrond, dan is Isolde steeds rechtstreeks bereikbaar voor feedback en dialoog: isolde.delanghe@modeunie.be.

We duimen verder voor een sterke stijging van de winterverkoop nu het koude weer echt in het land is.

Vul hier de enquête in over de soldentiming