De sectorale onderhandelingen in het kader van de loonnorm zijn succesvol beëindigd in paritair comité 201.

Het volledig sectorale akkoord kan je nalezen op de website van Liantis. Een onderdeel daarvan is de koopkrachtpremie. We geven je met deze mail graag wat meer duiding.

Koopkrachtpremie

Er wordt een koopkrachtpremie voorzien, die verplicht uitgekeerd moet worden in consumptiecheques, voor ondernemingen die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je bent een bedrijf met ‘hoge winst’
  • Als de stijging van het bedrijfsresultaat (code 9901) van 2022 vergeleken met het gemiddelde van de vorige boekjaren (2019/2020/2021) meer dan 5% bedraagt.
 • Je bent een bedrijf met ‘uitzonderlijk hoge winst’:
  • Als de stijging van het bedrijfsresultaat (code 9901) van 2022 vergeleken met het gemiddelde van de vorige boekjaren (2019/2020/2021) meer dan 25% bedraagt.

Waarbij:

Met 2022 wordt verwezen naar het boekjaar waarvan de meeste maanden zich in 2022 bevinden. Wanneer het boekjaar afsluit op 30 juni, wordt verwezen naar het boekjaar dat afsluit in 2022.

Bedrijven die niet bestonden gedurende de hele periode 2019-2021 zullen het gemiddelde berekenen over de boekjaren waarin ze wel bestonden. Stem voor deze bepalingen af met je boekhouder. Bezorg hem zeker de communicatie aangezien elke sector zijn berekeningsregels heeft.

Bedrag

 • Ben je een bedrijf “met hoge winst”?
  • Dan bedraagt het basisbedrag van de koopkrachtpremie 75 EUR.
 • Je bent een bedrijf met “uitzonderlijk hoge winst”?
  • Dan bedraagt het basisbedrag van de koopkrachtpremie 150 EUR.

Wens je je werknemers een hoger bedrag toe te kennen of voldoe je niet aan de sectorale voorwaarden maar wens je alsnog een koopkracht premie toe te kennen? Dan moet je hiervoor de nodige administratie in orde maken. Je moet hiervoor een individuele overeenkomst afsluiten met je werknemers (bij gebrek aan een syndicale afvaardiging).

Heb je vragen? Contacteer ons dan via info@modeunie.be