Tegen eind maart moeten bedrijven met minstens twintig werknemers een opleidingsplan hebben. Deze week verscheen in de pers een onderzoek waaruit blijkt dat twee maanden voor die deadline, zes op de tien kmo’s hiermee nog niet in orde is.

 

In Paritaire Comité 201 (zelfstandige kleinhandel) heeft Mode Unie met de andere sociale partners een collectieve overeenkomst afgesloten die het voor de werkgevers mogelijk maakt om minder dan het wettelijk voorziene aantal opleidingsdagen te organiseren (vanaf 20 werknemers per 1/1/24 minimum 5 opleidingsdagen). De CAO van 28/9/23 voorziet immers de volgende meer soepele regeling:

De werkgever is verplicht om de werknemers van het bedrijf een aantal individuele opleidingsdagen aan te bieden op basis van het volgende groeipad

  • Ondernemingen met minder dan 10 werknemers zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze overeenkomst.
  • In bedrijven met minstens 10 en minder dan 20 werknemers is de werkgever verplicht om gemiddeld 1 dag individuele opleiding per jaar aan te bieden voor een voltijdse werknemer.
  • Voor bedrijven met ten minste 20 werknemers geldt vanaf 1 januari 2024 het volgende groeipad:
    • 3 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds bediende vanaf 1 januari 2024;
    • 4 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds bediende vanaf 1 januari 2026;
    • 5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds bediende vanaf 1 januari 2028.

 

PMO, het erkend opleidingscenter van het Sociaal Fonds, stelt een model opleidingsplan ter beschikking.

Meer info? Contacteer ons via info@modeunie.be!