Modesector trekt aan alarmbel na golf van nakende faillissementen en vraagt dringend uitsluitsel aan Minister Muylle

Modesector trekt aan alarmbel na golf van nakende faillissementen en vraagt dringend uitsluitsel aan Minister Muylle

Modesector trekt aan alarmbel na golf van nakende faillissementen
en vraagt dringend uitsluitsel aan Minister Muylle

De volledige Belgische sector van moderetailers, modemerken en agenturen trekt aan de alarmbel en vraagt Minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) om dringend uitsluitsel te geven over de gevraagde maatregelen bij heropening van de winkels. Mode Unie, UNIZO en Creamoda vroegen eerder collectief dat de overheid de sperperiode laat starten van zodra de winkels terug open mogen zijn tot aan het begin van de solden. Bovendien geeft de volledige retailsector aan dat het cruciaal is om de soldenperiode, die normaal begint op 1 juli, pas in te laten gaan op 1 augustus.

“Heel wat grotere modespelers zitten al zwaar in de problemen en indien er niet snel gekeken wordt om een regeling uit te werken, mogen we een compleet bloedbad verwachten”, waarschuwt Isolde Delanghe, directeur Mode Unie. Naast het Belgische E5 mode vroegen ondertussen ook Esprit, de warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof, waartoe ook Galeria Inno behoort, bescherming tegen schuldeisers aan.

Een meer dan duidelijk signaal dat de modesector nu al bijzonder hard getroffen wordt en er dus dringend werk gemaakt moet worden van maatregelen om de sector na heropening van de winkels ademruimte te geven om hen zo de kans te geven om hun gigantische grote zomerstock aan normale prijzen te kunnen verkopen.

“Om dit te kunnen doen moeten we voorkomen dat de hele modesector in kortingsopbod gaat tegen elkaar. Een bloedbad aan kortingen dat nog meer spelers in de hele modeketen kopje onder zal doen gaan en bijgevolg zal leiden tot enorm banenverlies, kan vermeden worden door het juiste wetgevend kader. Op die manier kunnen kortingen aan banden gelegd worden en wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor alle spelers binnen de modesector.” zet Isolde Delanghe haar waarschuwing kracht bij.

‘Met de vraag rond het verruimen van de sperperiode van zodra de winkels terug open zijn en het verschuiven van de solden naar 1 augustus vraagt de sector geen extra financiële steunmaatregelen. We hopen dat ook dan de zeer luide noodkreet vanuit de modesector gehoord wordt en dat er snel uitsluitsel komt over onze vragen. Deze maatregelen zijn dringend nodig’, aldus Delanghe.

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO Ducarme liet eerder in een persbericht al weten dat hij dit voorstel mee ondersteunt. “Een belangrijk teken dat het voorstel niet enkel door de volledige retailsector, maar ook vanuit politieke hoek breed gesteund wordt”, aldus Isolde Delanghe.

Mode Unie lanceerde op www.sosmoderetail.be een petitie om de vraag naar verruimen sper en verschuiven solden te ondersteunen en kan op heden rekenen op 2.500 ondersteunende mode ondernemers.

Oproep om solden uit te stellen vindt weerklank bij beleid

Oproep om solden uit te stellen vindt weerklank bij beleid

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO Ducarme liet vandaag in een persbericht weten dat hij het voorstel van Mode Unie om de sperperiode te verruimen en de solden op te schuiven naar 1 augustus, mee ondersteunt.

Op basis van de honderden vragen en reacties die Mode Unie dagelijks krijgt, wordt bevestigd dat de corona maatregelen zeer verregaande negatieve gevolgen hebben voor zelfstandige handelaars.

De sluiting van modehandelaars in de periode met de beste omzetweken van het jaar heeft als gevolg dat zij uitzonderlijk hoge voorraden blijven aanhouden en geen inkomsten hebben terwijl vaste kosten blijven lopen. Daarbij komt dat zij net hun volledige collectie voor het winterseizoen aangekocht hebben, wat maakt dat leveranciers betaald moeten worden, net op een periode waar men geen inkomsten heeft.

“Covid-19 is uitgebroken vooraleer de verkoop echt kon aanvatten en de sector heeft de winkels moeten sluiten tijdens de beste omzetmaanden van het jaar. Als er in mei, juni en juli niets verandert aan de actuele sper- en soldenwetgeving zal dit zonder enige twijfel een bloedbad creëren binnen de Belgische sector met heel wat faillissementen en banenverlies tot gevolg.”, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie.

Daarom wordt vanuit de retailsector gevraagd om de solden een maand uit te stellen, om de huidige stock toch iets langer aan normale marges te kunnen verkopen, teneinde een deel van de gemaakte tussentijdse verliezen op te vangen.

Om de vraag vanuit de volledige retailsector breder in kaart te brengen, stuurden Mode Unie en UNIZO via Checkmarket een enquête uit naar handelaars actief in de non-food sectoren. Daaruit blijkt dat 73% van alle handelaars (uit mode en niet-mode gerelateerde sectoren) voorstander is van het verschuiven van de zomersolden naar augustus. Daarom pleiten Mode Unie en UNIZO voor een verschuiving van de zomersolden naar augustus, met concrete startdatum op zaterdag 1 augustus. Deze mogelijkheid wordt immers nu al door de wet voorzien. De twee organisaties zijn tevreden dat minister Ducarme ons hierin volgt. Mode Unie en UNIZO dringen dan ook aan bij bevoegd Minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) om snel uitsluitsel te geven in deze materie.

“Om een gelijk speelveld te verzekeren tussen de grote en kleine spelers in de sector, is er nood aan een verlengde sperperiode voor de sectoren van kleding, lederwaren en schoenen, die ingaat van zodra de fysieke winkels terug mogen openen”, legt Isolde Delanghe verder uit.

Concreet stellen Mode Unie en UNIZO een aantal noodzakelijke flankerende beleidsmaatregelen voor om oneerlijke concurrentie aan te pakken en te zorgen voor een gelijk speelveld tussen binnenlandse en buitenlandse ondernemingen tijdens en na verplichte sluiting van de fysieke winkels. Isolde Delanghe verduidelijkt: “We willen voor onze retailsector meer specifiek:

  • gelijke controles op binnen- en buitenlandse webshops, inclusief handhaving van het verbod op verkoop met verlies;
  • een gelijkstelling van taksen en accijnzen met die van de buurlanden;
  • een lagere btw-aanslagvoet voor e-commerce;
  • lagere tarieven voor de bedeling van pakketjes door Belgische webshops;”

Mode Unie en UNIZO hopen dan ook dat er snel uitsluitsel komt in dit dossier, om zo de grote ongerustheid binnen de sector enigszins op te vangen.

Met www.sosmoderetail.be lanceerde Mode Unie een petitie om de vraag naar verruimen sper en verschuiven solden te ondersteunen en kan op heden rekenen op 1.900 ondersteunende mode ondernemers.

Teken de petitie rond het verschuiven van de solden

Teken de petitie rond het verschuiven van de solden

Mode Unie riep op om de volledige modesector te verenigen en hier werd veel gehoor aan gegeven! Retailers, merken en agenturen lieten massaal weten dat ze achter het voorstel van Mode Unie om de sperperiode te verruimen en de solden op te schuiven staan. Ook door de pers werd onze vraag breed opgepikt. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste zaken die passeerden.

Mode Unie deed het voorstel al op federaal niveau en heeft ook op Europees niveau de nodige contacten gelegd. Creamoda en UNIZO lieten weten dat ze ons voorstel steunen en dit mee uitdragen. We doen er alles aan om de voorgestelde maatregelen te bekomen om ervoor te zorgen dat iedereen in de sector een gelijke start kan nemen wanneer de modewinkels terug open gaan. Om een bloedbad aan kortingen te vermijden willen we geen kortingen voor de solden periode én willen we de solden verschuiven naar augustus.

Hoe breder we ons voorstel uit kunnen dragen, hoe luider onze stem klinkt. In de vele berichten die al verspreid werden, is het dan ook van belang dat zoveel mogelijk retailers, merken en agenturen dezelfde boodschap verkondigen. Samen hebben we meer slagkracht, samen staan we sterk! 

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. Zowel door de overheid als door alle betrokkenen in de modesector. We roepen de hele sector dan ook op om zich te verenigen, samen achter één voorstel te staan en solidair te zijn.

Als we met z’n allen aan dezelfde kar trekken en zoveel mogelijk marge willen behouden, is het van belang om zo weinig mogelijk korting te geven. De kleine meerverkoop die hierdoor gerealiseerd wordt, weegt niet op tegen de schade die aan de hele sector gedaan wordt. Niet alleen nu, maar ook post-corona. En ja, dit gaven we ook zo mee aan alle spelers die op heden korting geven. De overgrote meerderheid geeft geen korting en met hoe meer we aan hetzelfde zeil trekken, hoe sterker de boodschap, zowel binnen de sector als naar de consument.

Laat weten dat je ons voorstel ondersteunt en teken de petitie!

Hoe luider onze stem, hoe meer slagkracht

Het Mode Unie team
Isolde, Aurélie, Chiel en Yannick

Mode Unie roept hele modesector op om zich te verenigen

Mode Unie roept hele modesector op om zich te verenigen

De voorbije dagen zag je ongetwijfeld heel wat passeren rond het voorstel van Mode Unie om de sperperiode te verruimen en de solden op te schuiven. Mode Unie nam ondertussen contact met de verschillende sectororganisaties in de mode met de vraag om ons voorstel te steunen. UNIZO en Creamoda, de federatie voor modemerken en kledingproducenten, steunen het voorstel alvast.

Mode Unie deed het voorstel al op federaal niveau en heeft ook op Europees niveau de nodige contacten gelegd. We doen er alles aan om de voorgestelde maatregelen te bekomen om ervoor te zorgen dat iedereen in de sector een gelijke start kan nemen wanneer de modewinkels terug open gaan. Om een bloedbad aan kortingen te vermijden willen we geen kortingen voor de solden periode én willen we de solden verschuiven naar augustus.

Hoe breder we ons voorstel uit kunnen dragen, hoe luider onze stem klinkt. In de vele berichten die al verspreid werden, is het dan ook van belang dat zoveel mogelijk retailers, merken en agenturen dezelfde boodschap verkondigen. Samen hebben we meer slagkracht, samen staan we sterk! 

We vragen jou dan ook om deze e-mail naar al je leveranciers, agenturen en collega mode retailers te versturen. Hoe meer onze boodschap gedeeld wordt, hoe sneller er actie wordt ondernomen om onze modesector ademruimte te geven wanneer de winkels terug open gaan. Deel de Mode Unie boodschap daarom ook via uw sociale mediakanalen met deze link.

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. Zowel door de overheid als door alle betrokkenen in de modesector. Mode Unie roept de hele sector dan ook op om zich te verenigen, samen achter één voorstel te staan en solidair te zijn. Als we met z’n allen aan dezelfde kar trekken en zoveel mogelijk marge willen behouden, is het van belang om zo weinig mogelijk korting te geven. De kleine meerverkoop die hierdoor gerealiseerd wordt, weegt niet op tegen de schade die aan de hele sector gedaan wordt. Niet alleen nu, maar ook post-corona. En ja, dit gaven we ook zo mee aan alle spelers die op heden korting geven. De overgrote meerderheid geeft geen korting en met hoe meer we aan hetzelfde zeil trekken, hoe sterker de boodschap, zowel binnen de sector als naar de consument.

Hou zeker ook www.facebook.com/modeunie in de gaten. We plannen een grootschalige petitie zodat iedereen zijn stem kan geven. We kijken eveneens volop uit om een actie uit te werken naar de consument.

Dus: delen maar! SAMEN STERK!

Voor suggesties, reacties en (al dan niet corona-gerelateerde) vragen kan je ons contacteren via info@modeunie.be of 02/21 22 637.

Modedetailhandel schreeuwt noodkreet uit: Uitbreiding sperperiode en verschuiving solden absoluut nodig volgens Mode Unie

Modedetailhandel schreeuwt noodkreet uit: Uitbreiding sperperiode en verschuiving solden absoluut nodig volgens Mode Unie

De verkoop in modewinkels is sinds de verplichte sluiting volledig stilgevallen. Net in dié weken is de lenteverkoop het grootst. Tegen dat modewinkels hun deuren opnieuw mogen openen, op 6 april of indien de corona maatregelen aanhouden, nog enkele weken daarna, zijn de belangrijkste verkoopweken gepasseerd. Nefast voor de hele sector op economisch vlak en op dat van werkgelegenheid. Mode Unie, de sectororganisatie voor zelfstandige modedetailhandel, en UNIZO vragen daarom dat de overheid de sperperiode laat starten van zodra de winkels terug open mogen zijn tot aan het begin van de solden. Bovendien haalt Mode Unie aan dat het cruciaal is om de soldenperiode, die normaliter begint op 1 juli, pas in te laten gaan op 1 augustus.

Het zijn onzekere tijden, veel mensen belanden in tijdelijke werkloosheid en is het consumentenvertrouwen laag. Eens de winkels terug open zijn, zullen consumenten voorzichtig zijn met hun uitgaven, wat de modesector opnieuw niet ten goede komt. Ondanks de sluiting moeten modehandelaars hun huur en andere facturen blijven betalen. Bijkomend hebben modedetaillisten net hun volledige collectie voor het winterseizoen aangekocht, wat maakt dat leveranciers betaald moeten worden, net op een periode waar men geen inkomsten heeft.

Verschillende zelfstandige modehandelaars verkopen via hun webshop of via social media, maar hiermee wordt het verlies dat gemaakt wordt door de sluiting van de winkel verre van goedgemaakt. Bovendien zwaaien grote buitenlandse webshops ongegeneerd met grote kortingen en duwen zij zelfstandige modehandelaars, die het sociale weefsel (zoals onze zorgsector) mee ondersteunen én betalen, nog dieper de put in. Mode Unie roept dan ook op, net zoals verschillende ondernemers al deden in een open brief, om de eigen Belgische economie te steunen en dus bij Belgische webshops te kopen zolang de lockdown van toepassing is. Buitenlandse bedrijven dragen immers niet bij tot ons Belgisch sociaal weefsel.

Nadat de gevolgen van de sluitingstijd duidelijk worden, rest ons nog de vraag: wat post-corona?
De periode dat de modezaken nog kledij tegen volle prijs kunnen verkopen tot aan de solden is bijzonder klein. Ondernemers zullen hun goederen dan ook zo snel mogelijk willen verkopen. Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie: “Maatregelen zullen getroffen moeten worden om een bloedbad aan kortingen te vermijden. We moeten voorkomen dat de hele modesector in kortingopbod gaat tegen elkaar. Om dit te kunnen doen is er een wetgevend kader nodig die de kortinggolf aan banden kan leggen zodat er een gelijk speelveld komt voor alle spelers binnen de modehandel. Zoniet, dreigen er dramatische gevolgen voor de hele sector.”

“Daarom vraagt Mode Unie dat de overheid de sperperiode, de periode voor de solden waarin geen reclame gemaakt mag worden voor kortingen, in laat gaan van zodra de winkels terug open mogen zijn tot aan het begin van de solden. Bovendien vraagt Mode Unie om de soldenperiode, die normaliter begint op 1 juli, pas in te laten gaan op 1 augustus”, aldus Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie.