Vlaams beschermingsmechanisme: april 2021

Vlaams beschermingsmechanisme: april 2021

Waarover gaat het?

Modehandelaars die een omzetdaling hebben van minstens 60% tegenover de referentieperiode in april 2019 kunnen een beroep doen op het Vlaams Beschermingsmechanisme.

NIEUW: Voor alle rechthebbenden op de premie wordt het steunpercentage in april opgetrokken van 10% naar 15% van de omzet die je behaalde in dezelfde periode van april 2019. Ook de maximumbedragen van de steun worden opgetrokken:

  • tot 9 werknemers: max. 11.250 euro
  • 10 tot 49 werknemers: max. 22.500 euro
  • 50 werknemers of meer: max. 60.000 euro.

! Bestelde goederen die afgehaald of thuis geleverd worden, worden niet meegerekend in de omzet. De bewijslast ligt hierbij bij jou als ondernemer, je zal zelf de omzetdaling moeten berekenen en een verklaring op eer tekenen.

Welk omzetcijfer wordt precies gevraagd bij de aanvraag?

Als je kiest om een aanvraag in te dienen wegens een omzetdaling van minstens 60% voor de steunperiode van 1 april 2021 tot en met 30 april 2021, vul je het omzetcijfer exclusief btw in van de periode van 1 april 2019 tot en met 30 april 2019. Bij keuze voor deze periode dien je steeds de omzetdaling van minstens 60% aan te tonen.

Modezaken kunnen ook kiezen om deze omzetdaling aan te tonen voor de periode van 1 april tot en met 25 april 2021. Ook in dit geval is de referentieperiode de volledige maand april 2019. De omzet uit de verkoop van vooraf bestelde goederen, die afgehaald of thuis geleverd worden tijdens de maand april 2021, wordt niet meegeteld in de berekening van de omzetdaling voor de maand april.

De steun zal berekend worden op de omzet ZONDER btw in 2019 op basis van de geleverde prestaties van de gekozen periode.

Opgelet: in de aanvraag moet je daarnaast ook nog informatief telkens de omzet exclusief btw invullen volgens je btw-aangifte van het tweede kwartaal van 2019.

Is je zaak gevestigd in Brussel? Check de Brusselse premies!

 

Snel- en zelftesten in je modewinkel

Snel- en zelftesten in je modewinkel

Je wil snel- of zelftesten gebruiken in je winkel. Hoe zit dit nu precies?

  • Het miljoen sneltesten dat de overheid gratis verdeelt, kan enkel worden aangekocht door de arbeidsarts.
  • De zelftests zijn vrij verkrijgbaar in de apotheek. Je kan in principe als werkgever dus ook zo’n zelftesten gaan aankopen in de apotheek, en je zou die zelfs “cadeau” mogen doen aan de werknemers.

Wat betreft het gebruik van de tests: als je sneltesten of zelftesten wilt inzetten in de arbeidsrelatie kan dit enkel via de arbeidsgeneesheer.

Anders gezegd:

  • Sneltesten: zowel de aankoop als de inschakeling moet via de arbeidsgeneesheer gebeuren
  • Zelftesten: de aankoop is vrij, maar de inschakeling in de arbeidsrelatie moet steeds via de arbeidsgeneesheer gebeuren
Modesector dreigt te bezwijken onder regel van verkoop op afspraak

Modesector dreigt te bezwijken onder regel van verkoop op afspraak

Uit een peiling van Mode Unie na het tweede weekend met verplicht afspraakshoppen blijkt dat de situatie binnen de zelfstandige modesector met de dag nijpender wordt. In steden noteerden modehandelaars de afgelopen dagen hallucinante minverkopen van -70% tot -90% van een normale weekendomzet. Ook in baanwinkels en in gemeenten bleven consumenten weg uit winkels en winkelstraten, waardoor de gemiddelde omzetdaling voor de tweede week op rij -60% bedroeg.

“De slechte verkoop en de financiële gevolgen ervan voor modehandelaars waren al bijzonder onrustwekkend, de verkoop op afspraak heeft de mokerslag gegeven voor de volledige sector”, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie. “Als de regel van de verkoop op afspraak blijft, stevent de modesector voor het derde seizoen op rij af op een verloren seizoen. Zowel financieel als mentaal gaan modehandelaars hier aan kapot”.

Twee weken na het invoeren van de maatregel zien moderetailers dat het afspraakshoppen een blijvende rem op de verkoop zet en dat er nauwelijks gewenning optreedt bij consumenten. Er worden bijzonder weinig afspraken gemaakt en er is ook geen passage in winkels en winkelstraten. Modehandelaars geven via al hun kanalen mee dat winkelen veilig en vlot kan met een eenvoudige registratie aan de deur, maar door de gebrekkige overheidscommunicatie na het aankondigen van de maatregel blijft de twijfel over hoe een afspraak kan worden gemaakt bestaan.

“Indien de verkoop op afspraak aangehouden wordt tot 26 april, kunnen de verliezen niet meer opgehaald worden dit seizoen. Terug normaal beginnen verkopen in mei betekent dat er nog slechts twee maanden normale verkoop tot de solden rest. Deze periode is te kort om de gigantische stock die in de winkels ligt nog de deur uit te krijgen. Elke week op een normale manier kunnen verkopen telt. Hun goederen verkopen na het seizoen kunnen modehandelaars immers niet: op de stock staat een houdbaarheidsdatum. Na het seizoen is er ander weer en een andere trend, waardoor modehandelaars de overgebleven stock, met bijhorende investering, niet meer kwijt geraken’, weet Delanghe.

Om modehandelaars extra ademruimte te geven om hun seizoenstock op een normale manier te kunnen verkopen, vraagt Mode Unie dat de regel van de verkoop op afspraak zo snel mogelijk afgeschaft wordt. “Zowel virologen als politici zijn het er over eens dat besmettingen niet in winkels plaats vinden. De verkoop op afspraak zorgt niet voor minder besmettingen onder de bevolking, maar wel voor extra druk op de verkoop en ondernemers komen bijgevolg alleen nog maar in nog grotere financiële problemen. Twee maal niet de bedoeling van een maatregel natuurlijk”, stelt Delanghe.

Mode Unie en Loes Van Den Heuvel tonen dat shoppen op afspraak makkelijk en veilig kan!

Mode Unie en Loes Van Den Heuvel tonen dat shoppen op afspraak makkelijk en veilig kan!

Sinds zaterdag 27 maart moeten modehandelaars verplicht op afspraak verkopen. Omdat heel wat consumenten nog vragen hebben over hoe een afspraak gemaakt kan worden en hoe dat shoppen op afspraak verloopt, maakte Mode Unie een ludiek filmpje waarin Loes Van Den Heuvel aantoont dat shoppen op afspraak bijzonder makkelijk kan.

Een afspraak maken kan digitaal, per telefoon of aan de deur, shoppen kan met twee en je kan zolang winkelen als je wil. Het hoeft dus geen drempel te zijn als het in feite zeer makkelijk kan!

Omdat modehandelaars na twee bijzonder slechte seizoenen opnieuw hun verkoop terug zien vallen door de nieuwe maatregel, roept Mode Unie op massaal lokaal te kopen. “We vragen de consument op om hun favoriete modehandelaars te blijven ondersteunen door lokaal te winkelen. Dat komt immers ook de consument ten goede want zo blijven zelfstandige modezaken, die zorgen voor heel wat diversiteit en werkgelegenheid, verder bestaan”, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie.

Help onze boodschap verspreiden en deel het filmpje op je social media!

Klik hier om het volledige filmpje te bekijken

Eerste week met nieuwe maatregelen dramatisch: Mode Unie wil af van verkoop op afspraak

Eerste week met nieuwe maatregelen dramatisch: Mode Unie wil af van verkoop op afspraak

Vorige week zaterdag 27 maart ging de nieuwe maatregel ‘verplicht op afspraak verkopen’ in voor de modesector. “De eerste verkoopweek met deze nieuwe maatregel was ronduit dramatisch, met een gemiddeld negatief omzetcijfer van 58,4% ten opzichte van een normaal verkoopjaar. Dit bovenop het nieuws dat modehandelaars het eerder beloofde dubbel overbruggingsrecht nu toch niet ontvangen. De moed zakte de modehandelaars deze week compleet in de schoenen”, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie. De sectorfederatie wil dan ook dat de verkoop op afspraak teruggedraaid wordt zodat modehandelaars opnieuw op een normale manier klanten kunnen ontvangen. Indien de overheid hier niet toe bereid is, wil Mode Unie gedegen steunmaatregelen om zelfstandige moderetailers te compenseren voor de dramatische verkoop door de nieuwe maatregel.

Uit een enquête van Mode Unie met 372 unieke respondenten, blijkt dat de eerste verkoopweek op afspraak, gerekend van zaterdag 27 maart tot en met zaterdag 3 april, bijzonder slecht geweest is. Met een negatief verkoopcijfer van gemiddeld 58.4% ten opzicht van 2019 ging de verkoop nog eens met 23,5% extra achteruit ten opzichte van de eerste drie weken van maart.

Voor de verkoop van 1 tot 26 maart, waar nog niet verplicht op afspraak verkocht moest worden, geeft 84,7% van de modewinkeliers aan dan reeds 44,1% minder te hebben verkocht dan in 2019. Gemiddeld lag de minverkoop in die drie weken op 34,9%. De verkoop op afspraak heeft er dus voor gezorgd dat het negatieve resultaat in maart, als gevolg van gebrek aan perspectief, weinig sociale contacten en blijvende sluiting van de horeca, opliep tot 58,4%. “Niet minder dan een drama voor onze sector. Deze negatieve verkoopcijfers kunnen we in geen geval nog ophalen in de rest van het seizoen”, stelt Delanghe teleurgesteld.

Het verplicht op afspraak verkopen zet, zoals verwacht, een grote rem op de verkoop. Hoewel een afspraak maken eenvoudig kan, vaak onmiddellijk aan de winkeldeur zelf, zien we dat dit toch een psychologische drempel creëert: shoppen kan in de ogen van de consument niet meer ongedwongen en velen hebben de perceptie dat er een aankoopverplichting vasthangt aan shoppen op afspraak, wat nochtans helemaal niet zo is. De onduidelijke en te late communicatie vanuit de overheid rond wat de betekenis van een afspraak nu precies was, heeft de onduidelijkheid bij consumenten nog versterkt.

De verwachting van modezaken voor de verkoop van april, wanneer de maatregel van verkoop op afspraak blijft gelden, is net zoals de cijfers van deze eerste verkoopweek: intriest. Modehandelaars geven aan dat ze gemiddeld 56,1% minder omzet verwachten dan in dezelfde periode in 2019.

Omwille van de tegenvallende verkoopcijfers zien modehandelaars zich ook genoodzaakt om hun openingsuren aan te passen. 22,5% van de modezaken geeft aan hun openingsuren te beperken en 5,2% geeft zelfs aan dat ze hun zaak moeten sluiten. Voor het merendeel van de modehandelaars is verkopen enkel op afspraak immers niet rendabel. De bijzonder negatieve cijfers hebben ook een duidelijke impact op de tijdelijke werkloosheid binnen de zelfstandige modesector. Gemiddeld geven modehandelaars aan deze maand 47% van hun personeel op tijdelijke werkloosheid te zetten. Een hallucinant hoog cijfer voor de modesector, waarin in februari dit percentage nog op 38% lag. Het moeten verkopen op afspraak heeft dus ook een duidelijk effect op de werkloosheid.

“We betreuren dat modewinkels opnieuw extra voorwaarden opgelegd krijgen die een rem zetten op de verkoop. Winkelen kon en kan veilig, besmettingen gebeuren voor minder dan 1% in winkels, dat was ook de conclusie van alle virologen en politici. De verkoop liep al bijzonder slecht, deze onnodig strenge maatregel heeft ervoor gezorgd dat de verkoop helemaal ineen gestuikt is”, haalt Delanghe aan.

“Het probleem van de modesector is de grote stockvoorraad met houdbaarheidsdatum. Kledij die in het seizoen niet verkocht is, verliest immers zijn waarde. Na afloop van het seizoen verandert het weer en ook de trend. Onverkochte kledij heeft dus geen waarde meer, waardoor modehandelaars met een ongezien grote stock blijven zitten waar ze niets meer voor krijgen”, weet Delanghe.

Mode Unie vraagt dan ook dat de maatregel om verplicht op afspraak te verkopen, teruggedraaid wordt, te meer omdat virologen en politici van in het begin unaniem akkoord zijn dat de besmettingsgraad in winkels te verwaarlozen is. Tevens rekent de sectorfederatie er op dat het eerder beloofde dubbel overbruggingsrecht, dat maandag schaamteloos en zonder enige uitleg ingetrokken werd, toegekend wordt aan modehandelaars. Indien de regel rond verkoop op afspraak blijft wil Mode Unie extra steunmaatregelen voor de modesector zien. “De verkoop is door deze maatregel dramatisch in elkaar gezakt waardoor extra steunmaatregelen niet uit kunnen blijven. Indien de overheid geen extra steun voor de sector voorziet, dreigt ons bloeiend Belgisch modelandschap, waarvoor we internationaal gekend staan, te verdwijnen. De financiële reserves van modehandelaars zijn op na twee lockdowns, we stevenen af op een derde rampzalig verkoopseizoen, dit rekken we niet meer!”

Daarnaast roept Mode Unie de consument op om hun favoriete modehandelaars te blijven ondersteunen door lokaal te winkelen. Dat komt immers ook de consument ten goede want zo blijven zelfstandige modezaken, die zorgen voor heel wat diversiteit en werkgelegenheid, verder bestaan.

Vul de Mode Unie enquête in om ons lobbywerk te onderbouwen

Vul de Mode Unie enquête in om ons lobbywerk te onderbouwen

Om ons lobbywerk nog sterker te kunnen onderbouwen, vragen we je deze enquête in te vullen. Door de nieuwe maatregel van het winkelen op afspraak blijven onze modewinkels leeg, is de omzet dramatisch laag en wordt de situatie voor de ganse sector nog moeilijker. Daarbovenop werd het ons beloofde dubbel overbruggingsrecht schaamteloos en zonder enige uitleg, ingetrokken.

Met de cijfers van deze enquête trekken we dit weekend opnieuw naar de pers en naar de bevoegde kabinetten. Hiermee zetten we extra druk om onze eis voor het krijgen van dubbel overbruggingsrecht kracht bij te zetten en ook om aan te tonen dat we zo snel mogelijk opnieuw op een normale manier onze deuren moeten kunnen openen. Hoe meer we de problematiek van onze sector naar voor kunnen schuiven, hoe meer kans dat we onze eisen binnen halen.

Alvast bedankt om ons lobbywerk mee te ondersteunen door het invullen van deze enquête!

Vul hier de enquête in

Samen sterk – ook wat betreft het bundelen van de cijfers voor onze dossiers!