GDPR: neem bijlage rond camerabewaking op in je arbeidsreglement

GDPR: neem bijlage rond camerabewaking op in je arbeidsreglement

Camerabewaking in je winkel? Dan neem je best een bijlage op in je arbeidsreglement om je werknemers in kennis te stellen van de doeleinden en voorwaarden van het gebruik van camera’s op de werkplaats(en).

Dit is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die sinds vorig jaar de Belgische privacywet vervangt, en conform de CAO nr. 68 van de Nationale Arbeidsraad, betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats en tot slot de zogenaamde ‘Camerawet’.

Liantis heeft ons een modeltekst bezorgd die je hier voor kan gebruiken. Klik hier om te downloaden.

De afrondingsprincipes

De afrondingsprincipes

Via zijn campagne “Tijd om af te ronden” krijgt de FOD Economie heel wat vragen en opmerkingen van consumenten.

De meest voorkomende bekommernissen gaan over het feit dat sommige handelaars:

  • zowel cashbetalingen als niet-cashbetalingen afronden
  • geen muntstukken van 1 en 2 cent meer aanvaarden

Mogen we je vragen om jouw leden te herinneren aan de volgende principes?

  • Muntjes van 1 en 2 cent blijven wettelijke betaalmiddelen en moeten altijd aanvaard worden.
  • Het afronden mag uitgebreid worden tot niet-cashbetalingen, maar wel op voorwaarde dat de volgende tekst aan de kassa wordt geafficheerd:
    “Het totaalbedrag wordt altijd afgerond”

We raden je ook aan om jouw leden eraan te herinneren dat een gratis communicatiekit ter beschikking staat op: http://bit.ly/kitcashrounded

In deze communicatiekit vind je onder andere een affiche met de tekst in geval van afronding van cashbetalingen en betalingen met bankkaart. De tekst is beschikbaar in de drie landstalen, en ook in het Engels.

Ondernemerschap in kaart: het kmo-rapport 2019

Ondernemerschap in kaart: het kmo-rapport 2019

Wist jij dat jullie met 1.166.233 zijn in totaal…!?  We hebben het natuurlijk over het aantal ondernemers in ons land. Nooit eerder hadden we zoveel ondernemers en nooit eerder waren ze – algemeen beschouwd – zo financieel gezond.

Maar, het is niet allemaal rozengeur en maneschijn… Wil je meer weten over de staat van het ondernemerschap? Naar aantal, grootte, sector, financiële gezondheid, …? Of ben je op zoek naar cijfers voor een businessplan?

Download dan als UNIZO-lid gratis het volledige kmo-rapport!

Een nieuw jaar, een nieuw voornemen? Het afschaffen van de sperperiode is enkel goed om de zelfstandige modedetaillist nog verder voor blok te zetten

Een nieuw jaar, een nieuw voornemen? Het afschaffen van de sperperiode is enkel goed om de zelfstandige modedetaillist nog verder voor blok te zetten

De solden zijn nog niet officieel van start en het is opnieuw zo ver: het zoveelste voorstel – deze keer van Federaal Minister Nathalie Muylle  (CD&V) – om de sperperiode af te schaffen wordt gelanceerd. Dit nadat Mode Unie in december al liet weten niet akkoord te kunnen gaan met het ingediende wetsvoorstel van NV-A hieromtrent. Waarom blijven politici dit voorstel lanceren terwijl niemand hier voorstander van is: we hebben er het raden naar.

In eerste instantie blijkt uit een bevraging door verschillende werkgeversorganisaties vorig jaar in maart, dat twee op drie handelaars tegen de afschaffing van de sperperiode was. Tevens is er bij geen enkele sectororganisatie draagvlak voor deze maatregel.

Daarbovenop kregen modedetaillisten de afgelopen jaren meer en meer af te rekenen met een stroom van opgedrongen kortingen, veelal overgewaaid uit het buitenland. Black Friday, Cyber Monday, Singles Day, korting bij Halloween, mid season sales,.. De rij lijkt stilaan eindeloos. Het afschaffen van de sperperiode zal de kortinggolf enkel nog meer aanwakkeren. Zonder rem op de kortingverkoop voorafgaand aan de solden zullen vooral grote ketens nóg vroeger met kortingen beginnen en is de race to the bottom compleet.

De twee redenen die steeds gegeven wordt voor het voorstel om de sperperiode af te schaffen is dat er toch al heel wat kortingen gegeven worden en de sperperiode een maat voor niets is. Een tweede argument is dat de consument hier enkel beter van wordt, hij krijgt namelijk nóg meer korting.

Eerst en vooral is de sperperiode bedoeld om de eerlijke concurrentie tussen modezaken te vrijwaren en ervoor te zorgen dat zelfstandige handelaars beschermd worden tegen multinationals die het hele jaar door met kortingen zwaaien. De sperperiode geeft hen wat ademruimte en zorgt ervoor dat er een momentum gecreëerd wordt waar alle handelszaken binnen de modesector op hetzelfde moment aan de solden kunnen beginnen. Een gelijk speelveld voor iedereen, dat is het uitgangspunt.

Tevens gaat de redenering om de wetgeving rond de sperperiode af te schaffen ‘omdat deze uitgehold wordt door onder andere koppelverkoop en niet nageleefd wordt’, niet op. De rechtsonzekerheid die momenteel heerst heeft vooral te maken met het gebrek aan controles vanwege de Economische Inspectie. Er is nood aan duidelijke regelgeving zodat iedereen weet waaraan zich te houden en welke sancties er op inbreuken staan.

Ook de consument wint niets bij het afschaffen van de sperperiode: multimerkenzaken, die zorgen voor diversiteit in aanbod, nicheproducten, shopbeleving en authenticiteit, verdwijnen sneller en de consument krijgt eenheidsworst voorgeschoteld. En wat met (nep)korting op onverwachte momenten? Vandaag een stuk kopen dat morgen onaangekondigd dertig procent goedkoper aangeboden wordt in dezelfde winkel. Van bedot gesproken.

In plaats van de discussie over de sperperiode te blijven voeren, zou werk gemaakt moeten worden van maatregelen die zelfstandige handelaars beschermen zoals het instellen van een regelgeving die destructieve prijsstrategieën tegen gaat. Enkel op deze manier zal de beoogde eerlijke concurrentie tussen handelaars gevrijwaard blijven zodat deze allen in een sterk verzadigde en concurrentiële markt overeind kunnen blijven.

Modehandelaars hebben beter winterseizoen – gematigde verwachting voor solden

Bij het inzetten van de laatste dagen voor het begin van de wintersolden geven zelfstandige modewinkeliers aan gemiddeld 3,2% minder verkocht te hebben in vergelijking met het winterseizoen van 2018. Ondanks dit negatief resultaat was het winterseizoen dit jaar beter dan vorig jaar.

Minder dan de helft van de modewinkeliers (43%) geeft aan dat ze dit winterseizoen minder verkocht hebben dan vorig jaar, terwijl 35% aangeeft evenveel verkocht te hebben. 22% van de modehandelaars gaf aan beter verkocht te hebben. Dat blijkt uit een rondvraag door het onafhankelijk onderzoeksbureau Marketing Development in opdracht van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en UNIZO.

Net zoals de vorige jaren speelt het warme najaarsweer de winterverkoop parten. Meer dan de helft van de modehandelaars geeft aan hier mee rekening gehouden te hebben door hun aankooppatroon bij te stellen. Op deze manier starten ze de solden met minder stock.

“De voortdurende kortingacties het hele jaar door zorgen er ook voor dat een bepaalde groep consumenten van korting naar korting holt, wat de omzet bij moderetailers doet dalen. Gelukkig zien we ook dat een groeiende groep consumenten zich bewust wordt van het feit dat dergelijke negatieve prijsspiraal nefast is voor het diverse modelandschap. Zij zetten bewust in op Winkelhieren en vinden het kennen van een correcte prijs belangrijk”, aldus Isolde Delanghe van Mode Unie.

Voor wat betreft de solden zijn de verwachtingen gematigd positief. 67% van de handelaars geef aan dat ze dezelfde soldenverkoop verwachten als in januari 2019, 28% denkt minder te zullen verkopen. Gemiddeld wordt de soldenverkoop 2,4% lager geschat in vergelijking met de winterkoopjes vorig jaar. Dat cijfer is iets beter dan de vorige jaren, modedetaillisten zien het weer kouder worden en zijn hierdoor optimistischer.

Gemiddeld starten zelfstandige modedetaillisten met 30% korting.

Lingerie, de basis van alle mode!

Lingerie, de basis van alle mode!

LingeriePRO – de modevakbeurs voor lingerie en corseterie, night, active en swimwear – strijkt weldra weer neer in de Antwerpse Waagnatie. Voor de ondertussen 39ste keer zet LingeriePRO de deuren open voor boetiekhouders uit vooral België, Nederland en Luxemburg. Die kunnen er hun keuze maken uit het aanbod dat om en bij 120 standhouders er presenteren. De beurs blijft the place to be om een overzicht te krijgen van wat het komende seizoen biedt. En niet enkel lingeriespeciaalzaken zijn welkom op LingeriePRO. Het aanbod dat er getoond wordt, is ook een absolute meerwaarde voor modehandelaars die de juiste shapewear, body, collants,… aan hun klanten willen aanbieden om een silhouet helemaal af te maken.

Aanbod

LingeriePRO heeft een trouw publiek van standhouders. Deze zijn dit seizoen ook weer van de partij. En er zijn ook een aantal exposanten die voor de eerste keer een stap op de beursvloer zetten: Marsylka, Gossard-Berlei, Seher Mensucat, Blue Bell Agency, Impetus, Moretta, John Frank, Lormar, Stichd, Uzurii, CECEBA-group en McAlson. Nog nieuw is de groepsstand uit de regio Lodz in Polen met de merken Alles, Consay, Konrad, Syntex en Zooksy. De beurs biedt ook een aanbod op het vlak van servicegerichte bedrijven. Zo zijn er specialisten op het vlak van geurmarketing, verpakking, winkelinrichting, computer- en stockbeheer. Incluyo, Softtouch en Bäero Light zijn hier de nieuwkomers.

CATCH! vindt na het succes van vorige winter voor de tweede keer plaats. CATCH! is een dedicated zone bij de ingang van de beurs met dit seizoen Andres Sarda, Trixie Baby, Undress Code Swim, Fake Love Swimwear, Careby Me, Have a Look, Lemon Mint en Bamboo Belgium.

Let’s connect

Elke beurs heeft een nieuw thema. Deze keer is dat ’Let’s connect’, een boodschap met meerdere lagen. Een eerste insteek is de gedachte dat ondernemen – in welke vorm dan ook – gebaseerd is op intermenselijke connecties. LingeriePRO is een uitgelezen moment om elkaar te ontmoeten, om ervaringen uit te wisselen, om duurzame contacten te leggen. Tijdens de beurs zullen standhouders en bezoekers actief uitgenodigd worden om met elkaar in gesprek te gaan.

Een andere insteek is connectie met een ecologische en sociale inslag. Met andere woorden: focus op duurzaamheid! Je kan er niet meer naast: iedere ondernemer, elk bedrijf dat zijn zaken serieus neemt, is vandaag de dag met duurzaamheid bezig. Uiteraard vanuit een terechte zorg voor de People en de Planet maar ook met het oog op de Profit, de klassieke ‘ Triple P’. Om het met een quote uit het onderzoeksrapport van Business of Fashion i.s.m. McKinsey te verduidelijken: ‘Sustainability will be the next major battlefield where brands will compete for millennial spend’.

LingeriePRO trekt de duurzaamheidskaart en vraagt standhouders duidelijk te communiceren over hun al dan niet duurzaam aanbod. Bezoekers zullen in de beurscatalogus en aan de standen informatie krijgen over het duurzaam aanbod van de aanwezige merken.

The Good Shop

En het gaat zelfs verder. Aankopers kunnen terecht in The Good Shop: een fictieve winkel op de beurs waar enkel duurzame collectiestukken getoond worden, een verzameling van het beste wat de standhouders op dat vlak te bieden hebben. Agnes Wené, creative & strategic officer van LingeriePRO: “We weten hoe belangrijk transparantie is als het gaat over duurzaamheid. Met The Good Shop helpen we de aankopers een handje en tonen we hen duidelijk op één plek wat er momenteel op de markt is op het vlak van duurzame collecties. Dat helpt hen om bepaalde aankoopkeuzes te maken.”

Walk your talk

Dat de organis atoren duurzaamheid hoog in het vaandel dragen is duidelijk. En de focus gaat niet enkel naar eenduurzaam aanbod. Als beursorganisator overwegen zij bij elke beslissing wat de meest duurzame optie is. Zo wordt er bijvoorbeeld geopteerd voor composteerbaar verpakkingsmateriaal voor de catering, wordt LEDverlichting geinstalleerd, wordt zoveel mogelijk herbruikt (tapijt, standenbouw…)… Stap voor stap wordt ook de beurs op die manier hoe langer hoe duurzamer. They walk their talk!

‘In deze tijden is ondersteuning van de sector meer en meer nodig’

Aan het woord is Philippe Bracke, organisator van LingeriePRO: “We ondervinden dat er veel vraag is bij merken en standhouders om hen verregaander te ondersteunen in hun ondernemerschap. Dat doen we natuurlijk door de beurs voor hen zo toegankelijk mogelijk te maken en de nodige services ter plekke aan te bieden. Daarin blijven we zeer sterk, zo blijkt ook uit de reacties die we ontvangen van standhouders en collegabeursorganisatoren.

Maar we ondervinden dat er meer nodig is dan dat, dat er ook buiten beursperiodes nood is aan het delen van knowhow, coachen en inspireren. Daar bekijken we nu wat we als LingeriePRO kunnen aanbieden en welke rol we daarin kunnen spelen.”

Praktische info

De 39ste LingeriePRO Tradefair vindt plaats op zondag 26 en maandag 27 januari 2020 van 9u-18u in Waagnatie Expo & Events, Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen. Registreer je vooraf op www.lingeriepro.be