Regering dreigt einde te maken aan braderieën

Regering dreigt einde te maken aan braderieën

De omzetting van de Europese Omnibusrichtlijn naar Belgische wetgeving dreigt een streep te trekken door de zomerbraderieën. Winkeliers worden op deze manier beperkt in het geven van kortingen tijdens de solden als ze in de 30 dagen voor de solden een braderie hebben georganiseerd. De vraag van UNIZO en Mode Unie om voor een uitzondering te zorgen valt in dovemansoren.

“De braderieën luiden traditioneel het begin van de zomer in. Zeker na twee jaar coronamaatregelen kijken consument en winkelier er reikhalzend naar uit.  Maar onze regering beslist er anders over”, zeggen UNIZO en Mode Unie. 

De Kamercommissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda stemde deze week in eerste lezing over de omzetting van de Europese omnibusrichtlijn. Die bepaalt onder andere dat een ondernemer bij de aankondiging van prijsverminderingen ook de “vorige prijs” moet aangeven. Dat is de laagste prijs die de handelaar heeft toegepast tijdens een periode van 30 dagen voor de toepassing van de prijsvermindering. De bedoeling van die regel is consumenten te beschermen tegen misleidende aankondigingen van prijsvermindering waarbij artificieel verhoogde prijzen worden gehanteerd als referentieprijs.

Een goede maatregel volgens UNIZO en Mode Unie, maar met een zeer nefaste bijwerking: Als een handelaar tijdens de braderie een korting op een product geeft, dan wordt het moeilijk om tijdens de solden nog een gelijkwaardige korting te geven.

“Eerlijke concurrentie moet steeds het uitgangspunt zijn in onze economie. Een regelgeving die een transparante prijsaanduiding nastreeft, versterkt het gelijke speelveld voor alle winkels. Daar wordt zowel de winkelier als de consument beter van”, zegt gedelegeerd bestuurder van UNIZO Danny Van Assche. “Maar we betreuren dat er geen rekening is gehouden met onze vraag om de braderieën  te vrijwaren van deze nieuwe wetgeving.” 

Tijdens de sperperiode voor de Belgische zomersolden worden traditioneel braderieën georganiseerd. Ondernemingen geven dan samen, meestal gedurende enkele dagen, kortingen op een aantal van hun producten. Wanneer de nieuwe regel van kracht wordt, en dat zou al eind mei van dit jaar zijn, zullen die prijsverminderingen binnen de 30 dagen voor de start van de solden vallen. De braderieprijs wordt dan de referentieprijs. 

Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie: “Dat betekent dat een winkel tijdens de solden beperkt wordt in het geven van kortingen wanneer ze tijdens de sperperiode aan een braderie heeft deelgenomen. Braderieën zijn voor modewinkels bijzonder belangrijk om de overgebleven stock van het seizoen te liquideren, maar dit alleen is niet voldoende. De volledige soldenmaand is nodig om die stock de deur uit te krijgen. Als modewinkels op deze manier beperkt worden om kortingen te geven tijdens de solden, dan trekken ze minder consumenten aan en blijven ze met de stock zitten.”

Uitzondering voor braderieën 

UNIZO en Mode Unie voorzagen deze problematiek en pleitten om de braderieën niet onder het toepassingsgebied van de nieuwe regelgeving te laten vallen. De bescherming van de consument komt in dit geval ook niet in gevaar, integendeel. In het geval van een braderie wéét de consument namelijk dat het gaat om een uitzonderlijke korting en niet om de basisprijs van het goed. De consument wordt dus niet misleid bij het ingaan van de (zomer)solden. Er wordt voorbijgegaan aan de doelstelling van de nieuwe regel. 

Isolde Delanghe: “Als de regering consumenten echt wil beschermen en de eerlijke concurrentie tussen handelaars wil bewaken, dan moet ze in eerste instantie werk maken van gedegen controles in winkels én op online platformen. Op heden zien we dat de economische inspectie enkel controleert in fysieke winkels, terwijl er vooral overtredingen tegen sper- en soldenwetgeving gebeurt op buitenlandse online platformen die in België verkopen. Op die manier wordt de consument misleidt en krijgt de lokale modehandelaar het nog moeilijker.” 

“De regering blaast hoog van de toren dat men lokaal winkelen wil promoten, maar trekt  met deze maatregel een ferme streep door de rekening van vele winkeliers. We vragen om de wetgeving aan te passen en een uitzondering te voorzien voor braderieën”, besluit Danny Van Assche.

Wat nu met prijsaankondigingen tijdens de braderijen en solden?

Mode Unie gaf aan dat braderijen niet onder het toepassingsgebied vallen van de nieuwe wet omdat, in het geval van braderijen,  de consument wéét dat het gaat om een uitzonderlijke korting en niet om de basisprijs van het goed. De consument wordt dus niet misleid bij het ingaan van de (zomer)solden.

De regering ging echter niet mee in deze redenering, juridisch was geen uitzondering mogelijk.

Mode Unie bekeek alle mogelijkheden en kwam tot de conclusie dat koppelverkoop buiten deze nieuwe wetgeving valt.

Wil je tijdens de solden toch nog korting geven zoals je dit vroeger deed? Dan kan dit als je tijdens de braderij koppelverkoop toepast. Koppelverkoop valt immers niet onder de nieuwe richtlijn, deze telt niet mee voor de 30-dagen-op voorhand-referentieprijs. Pas je dus koppelverkoop toe tijdens de braderij, dan kan je op dezelfde manier soldenkortingen aankondigen zoals je dit vroeger deed.

Verlenging Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht

Verlenging Tijdelijke Werkloosheid wegens Overmacht

Het kernkabinet van de federale regering liet weten een reeks beslissingen genomen te hebben die de stijgende energiefacturen moet drukken. Zo komt er onder meer een verlaging van de btw op elektriciteit en gas, lagere accijnzen op diesel en benzine en een stookoliepremie. Ook het brede sociaal tarief wordt verlengd.

Naast de maatregelen voor gezinnen verlengt de overheid ook de regeling inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Covid-19, die op 31 maart 2022 zou aflopen. Deze maatregel wordt verlengd tot en met 30 juni 2022, onder meer om bedrijven te helpen die worden getroffen door de oorlog in Oekraïne en eventuele economische sancties.

Vragen? Laat het ons weten via info@modeunie.be

Versterk de competenties van je medewerkers en speel in op veranderende noden

Versterk de competenties van je medewerkers en speel in op veranderende noden

In het kader van de sectorconvenant afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector zelfstandige kleinhandel (PC 201 en PC 202.01) staan onze sectorconsulenten in voor Duaal Leren binnen de sector.
Bij Duaal Leren verwerft de leerling voornamelijk competenties op de werkvloer, wat een goede match tussen leerling en werkplek cruciaal maakt.
Duaal Leren biedt de onderneming heel wat voordelen:

 • De kans om (jong) talent binnen te halen en zo potentiële medewerkers te vinden
 • Inspelen op veranderende noden en up-to-date blijven
 • Versterken van de leercultuur binnen de onderneming én van de competenties van de eigen medewerkers (zoals de mentoren)

Om de opleiding goed te kunnen afronden, is een kwaliteitsvolle werkplek belangrijk. Hier komt de mentor in beeld, die instaat voor de opleiding en begeleiding van de leerling tijdens de stage.

Sinds 1 september 2019 is het volgen van een mentoropleiding verplicht.
Voor deze opleiding werken we samen met ons opleidingsinstituut PMO. Op deze manier kunnen we de opleiding aan een voordelig tarief aanbieden, dankzij subsidies zoals de KMO-portefeuille.

Het inzetten van een (of meerdere) ervaren werknemer(s) als ‘mentor’, om studenten, jongeren en leerlingen op te leiden en te begeleiden in uw onderneming, geeft u mogelijk toegang tot een mentorkorting.

Hieronder kan u de voorwaarden en eventuele kortingen ontdekken.

De werknemer die u wenst in te zetten, dient aan enkele voorwaarden te voldoen:

 • Van onberispelijk gedrag zijn (uittreksel model 596.2, dat niet langer dan 1 jaar tevoren werd afgeleverd)
 • Minstens 25 jaar oud zijn
 • Minstens 5 jaar praktijkervaring hebben
 • Een vrijstelling kan bekomen worden als:
  • De werknemer een getuigschrift kan voorleggen van mentoropleiding
  • De werknemer een getuigschrift kan voorleggen van interne bedrijfsopleiding
  • De werknemer een pedagogische achtergrond heeft
  • De werknemer ervaring zonder ervaringsbewijs (vorming, professionele ervaring…) kan aantonen

De mentorkorting waar u gebruik van kan maken, is een vermindering van 800 euro per kwartaal op de RSZ-bijdragen die u moet betalen voor de mentor.

Dit bedrag kan variëren, in functie van onderstaande situaties:

 • Indien geen volledige prestatie geleverd wordt door de mentor (omdat hij deeltijds werkt of omdat hij maar 1 maand werkte tijdens dat kwartaal).
 • Indien de vermindering groter is dan uw normale werkgeversbijdrage voor de mentor. In dit geval zal de vermindering even hoog zijn als het bedrag van de te betalen bijdrage.
 • Indien u de maatregel zou gebruiken met een structurele vermindering. De mentorkorting en de structurele vermindering kunnen samen nooit meer bedragen dan de bijdrage die u moet betalen.

Om als onderneming in aanmerking te komen voor deze mentorkorting, dient u gevestigd te zijn in het Vlaamse Gewest en behoren tot de privésector.

Hier bovenop kan de stagebonus ook een financiële stimulans bieden. Dit bedrag loopt van €500 (1e en 2e toekenning) tot €750 (3e toekenning), als men voldoet aan de voorwaarden.

 

Heb je vragen rond Duaal leren of je wil een opleiding mentorship organiseren? Geef een seintje via info@modeunie.be en we komen persoonlijk bij u langs!

Mode Unie betreurt ongelijke behandeling horeca en modewinkels

Mode Unie betreurt ongelijke behandeling horeca en modewinkels

Zonet maakte het Overlegcomité bekend dat we vanaf 18 februari overschakelen op code oranje. Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, had bij deze versoepeling gevraagd dat de mondmaskerplicht voor klanten in modewinkels, net zoals in de horeca, zou vervallen. Een vraag waar de federale regering niet op inging.

‘Het is bijzonder spijtig dat door het behouden van de mondmaskerplicht voor klanten de regering ongelijkheid creëert tussen (mode)winkels en horeca. Des te meer omdat het risico op besmettingen in winkels in geen geval groter is dan in horecazaken. In modewinkels is het momenteel rustig en winkelen gebeurt zo goed als steeds binnen de bubbel. Tevens worden klantenbubbels binnen een winkel niet gemixt, wat in de horeca vanaf 19 februari wel het geval zal zijn’, stelt Isolde Delanghe, directeur Mode Unie, de bij UNIZO aangesloten sectorfederatie voor zelfstandige modedetailhandel.

Het wegvallen van de mondmaskerplicht voor klanten had een bijzonder grote push kunnen zijn voor modehandelaars. Isolde Delanghe: ‘Shoppen zonder mondmasker zorgt er voor dat shoppen aantrekkelijker wordt en ook een pak meer ongedwongen kan. Toen vorig jaar in oktober de mondmaskerplicht (kort) wegviel zag de modesector onmiddellijk een stijging in de verkoop. Dit bewijst des te meer dat modestukken winkelen zonder mondmasker zin geeft aan klanten om te shoppen. De beslissing om de mondmaskerplicht voor klanten te behouden in winkels is dus gemiste kans om modehandelaars na vier slechte coronaseizoenen een deftige start van het nieuwe verkoopseizoen te geven’.

Ondanks de beslissing zien modehandelaars positief naar het nieuwe seizoen. ‘Klanten hebben zin om zich in het nieuw te steken en hun outfit een positieve toets te geven met de frisse lentekleuren. Meer events en feestgelegenheden zullen ongetwijfeld ook heel wat consumenten positief stemmen om de stap over de winkeldrempel te zetten en zich in een nieuwe lente outfit te steken’, besluit Delanghe.

Consumptie- of maaltijdcheques besteden: hoe zit dat juist?

Consumptie- of maaltijdcheques besteden: hoe zit dat juist?

Mode Unie krijgt heel wat vragen binnen van modehandelaars die klanten over de vloer krijgen en hun consumptiecheques in de winkel willen besteden. Probleem hierbij was dat de klant dacht nog consumptiecheques te hebben, maar die zonder het te weten reeds besteedde in de supermarkt. Ze betaalden hun food producten dus met consumptiecheques in plaats van met maaltijdcheques.

Hoe komt dit?

Consumptiecheques werden in het eerste jaar van de crisis in het leven geroepen met de bedoeling werkgevers de mogelijkheid te geven om de koopkracht van hun werknemers een boost te geven tijdens de coronapandemie. De cheque voor consumenten werd relatief snel ingevoerd, dus moesten handelaars ook snel in staat zijn om deze cheques te aanvaarden. De uitgevers (Sodexo – Edenred – Monizze) hebben er toen samen met de regering om die reden voor gekozen om de consumptiecheque niet via een nieuw te ontwikkelen platform uit te geven, maar gebruik te maken van de reeds bestaande technische kanalen van de maaltijd-, eco-, en cadeaucheques. Een handelaar die al maaltijdcheques aanvaardt, kan zo de consumptiecheque aanvaarden via dat technische kanaal, een handelaar die ecocheques aanvaardt, zal de consumptiecheque aanvaarden via dat ecocheque kanaal,.. .

Op die manier werd ook vermeden dat een ondernemer die al een contract had voor het aanvaarden van een bepaalde cheque, een nieuw contract zou moeten afsluiten en een nieuwe aanpassing aan de kassa zou moeten voorzien. Veel ondernemers zagen die kosten immers niet zitten voor een tijdelijke cheque.

Deze werkwijze geeft echter wel een probleem: in principe moet de kassier steeds vragen met welk betaalmiddel de klant wilt betalen. Als de klant aangeeft met maaltijdcheques te willen betalen, moet de kassier in principe in de kassa een betaling met maaltijdcheques selecteren. Maar dan moet de kassa die mogelijkheid ook voorzien. Niet alle kassa’s voorzien een aparte knop ‘consumptiecheque’ (vaak ook omdat dat veel kost). Als die knop niet voorzien is, dan betaalt de consument per definitie volgens de volgende twee principes:

Welke cheques worden eerst gebruikt?

1e parameter: Saldo -> het aankoopbedrag wordt in mindering gebracht van het type cheque waarvan het saldo hoog genoeg is.

(voorbeeld klant koopt voor € 100, heeft € 50 op Cadeau cheque en € 200 op Consumptiecheque -> bedrag gaat af van de Consumptiecheque).

2e parameter: Vervaldatum -> vervolgens worden eerst de cheques in mindering gebracht met de kortste vervaldatum.

(voorbeeld klant koopt voor € 100, heeft € 100 op Cadeau cheque en € 200 op Consumptiecheque -> bedrag gaat af van de cheque die het eerste vervalt).

Er werd dus gekozen om consumenten de mogelijkheid te bieden om de cheques bij zoveel mogelijk ondernemers te kunnen laten besteden, en tegelijkertijd om deze ondernemers niet extra te laten betalen om de cheques te aanvaarden/een afzonderlijke knop op de kassa te moeten laten programmeren.

 Hoe wordt dit probleem aangepakt?

Staatssecretaris voor consumentenbescherming Eva De Bleeker neemt dit momenteel op met de uitgevers van de cheques.

Consumenten kunnen vanaf nu bij problemen contact opnemen met de klantendienst van de uitgever van hun digitale kaart. Die zal dan op eenvoudig verzoek de situatie in hun virtuele portefeuille aanpassen.

Mode Unie volgt dit dossier nauw op – nieuwe informatie komt op onze kanalen van zodra die beschikbaar is.

Vragen? Contacteer ons via info@modeunie.be

 

Mode Unie pleit voor normaliseren shoppen en afschaffing mondmaskers in moderetail

Mode Unie pleit voor normaliseren shoppen en afschaffing mondmaskers in moderetail

Gisteren maakte coronacommissaris Pedro Facon zijn advies bekend voor het Overlegcomité vrijdag. Indien de federale overheid dan beslist om de coronabarometer op oranje te zetten vraagt Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, om de mondmaskerplicht voor klanten in modewinkels te schrappen.

Mode Unie vraagt hiermee dat dezelfde regels betreffende de mondmaskerplicht in de horeca ook van toepassing zullen zijn voor modewinkels. Isolde Delanghe, directeur Mode Unie licht toe: “We zijn van mening dat het risico op besmettingen in modewinkels in geen geval groter is dan in de horeca. Daar vervallen, naast de mondmaskerplicht voor klanten, ook de tafellimiet van zes personen, alsook het verbod om rechtopstaand te consumeren bij de nieuwe code. Mode items shoppen gebeurt op een rustige manier, binnen de gezins- of vriendengroep en er is weinig tot geen contact met andere klanten. Op een veilige manier shoppen zonder mondmasker dus.”

Het wegvallen van de mondmaskerplicht voor klanten zou een bijzonder goede zaak zijn voor modehandelaars. Na vier slechte coronaseizoenen zag Mode Unie immers ook bij de solden dat de consument voor een stuk terughoudend blijft. “Shoppen zonder mondmasker zorgt ervoor dat winkelen aantrekkelijker wordt en ook een pak meer ongedwongen kan. Toen vorig jaar in oktober de mondmaskerplicht (kort) wegviel, zag de modesector onmiddellijk een stijging in de verkoop. Dit bewijst des te meer dat modestukken winkelen zonder mondmasker zin geeft aan klanten om te shoppen. Zeker in het begin van het de lente- en zomerverkoop zou dit voor de nodige boost zorgen om het seizoen goed te starten”, vult Delanghe aan.

Uit een recente enquête van Mode Unie blijkt dat het consumentenvertrouwen binnen de modesector stijgt en dat klanten opnieuw zin krijgen om modestukken te kopen. Kleurrijke lente- en zomeritems geven het gemoed, dat bij velen deze winter op een laag pitje stond, terug een boost. “Klanten hebben zin om zich in het nieuw te steken en hun outfit een positieve toets te geven met de frisse lentekleuren. Met minder beperkingen shoppen zal ongetwijfeld heel wat consumenten positief stemmen om de stap over de winkeldrempel te zetten en zich in een nieuwe lente outfit te steken”, besluit Delanghe.