Nieuwe noodmaatregelen tegen coronavirus: “UNIZO dringt bij regering aan op noodplan voor getroffen ondernemers, om dit te overleven.”

UNIZO aanvaardt de maatregelen die de regering heeft aangekondigd om de uitbraak van het coronavirus in te dijken. “Al gaat dit een ravage aanrichten bij tal van ondernemers en sectoren”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “We beseffen dat er drastische maatregelen nodig zijn om deze crisis te bedwingen, maar we vragen tegelijk aan de overheid om de getroffen ondernemers even drastisch te ondersteunen, zodat ze deze moeilijke periode doorkomen en dit ook overleven.”

“Ook moeten bedrijven met een groot aantal zieke werknemers sneller kunnen terugvallen op het RIZIV. Het zelf moeten uitbetalen van een volle maand gewaarborgd loon voor teveel zieke medewerkers tegelijk, in deze sowieso al moeilijke omstandigheden, is voor onze bedrijven financieel onhaalbaar.

Verder vraagt UNIZO dat bedrijven zo soepel mogelijk gebruik kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid op basis van overmacht. Op basis van de huidige steunmaatregelen moet nog teveel via economische werkloosheid gebeuren, met logge procedures en zwaardere financiële lasten voor de werkgevers.

UNIZO vraagt tot slot heel snel meer verduidelijking bij een aantal maatregelen. Zoals een heldere afbakening van wat wordt verstaan onder ‘horeca’ in het kader van deze maatregelen. Vallen broodjeszaken en frituren ook onder de sluitingsplicht? Mogen restaurants nog wel afhaalmaaltijden bereiden en verkopen (zoals in Italië…)? Ook is niet volledig duidelijk wie precies gebruik mag maken van de kinderopvang in scholen. “Om deze crisis zo goed en zo snel mogelijk door te komen, is het van essentieel belang dat onze bedrijven, nadat het virus is geweken, zo snel mogelijk een doorstart kunnen maken”, benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. “We rekenen op de nodige antwoorden in de loop van morgen, voor de effectieve inwerkingtreding.”

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de Corona-crisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Ondernemerslijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Modehandelaars hebben beter winterseizoen – gematigde verwachting voor solden

Bij het inzetten van de laatste dagen voor het begin van de wintersolden geven zelfstandige modewinkeliers aan gemiddeld 3,2% minder verkocht te hebben in vergelijking met het winterseizoen van 2018. Ondanks dit negatief resultaat was het winterseizoen dit jaar beter dan vorig jaar.

Minder dan de helft van de modewinkeliers (43%) geeft aan dat ze dit winterseizoen minder verkocht hebben dan vorig jaar, terwijl 35% aangeeft evenveel verkocht te hebben. 22% van de modehandelaars gaf aan beter verkocht te hebben. Dat blijkt uit een rondvraag door het onafhankelijk onderzoeksbureau Marketing Development in opdracht van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en UNIZO.

Net zoals de vorige jaren speelt het warme najaarsweer de winterverkoop parten. Meer dan de helft van de modehandelaars geeft aan hier mee rekening gehouden te hebben door hun aankooppatroon bij te stellen. Op deze manier starten ze de solden met minder stock.

“De voortdurende kortingacties het hele jaar door zorgen er ook voor dat een bepaalde groep consumenten van korting naar korting holt, wat de omzet bij moderetailers doet dalen. Gelukkig zien we ook dat een groeiende groep consumenten zich bewust wordt van het feit dat dergelijke negatieve prijsspiraal nefast is voor het diverse modelandschap. Zij zetten bewust in op Winkelhieren en vinden het kennen van een correcte prijs belangrijk”, aldus Isolde Delanghe van Mode Unie.

Voor wat betreft de solden zijn de verwachtingen gematigd positief. 67% van de handelaars geef aan dat ze dezelfde soldenverkoop verwachten als in januari 2019, 28% denkt minder te zullen verkopen. Gemiddeld wordt de soldenverkoop 2,4% lager geschat in vergelijking met de winterkoopjes vorig jaar. Dat cijfer is iets beter dan de vorige jaren, modedetaillisten zien het weer kouder worden en zijn hierdoor optimistischer.

Gemiddeld starten zelfstandige modedetaillisten met 30% korting.

Sluiting en tewerkstelling op koopzondagen?

Sluiting en tewerkstelling op koopzondagen?

Veel werkgevers vragen zich momenteel af hoe het nu weer zat met sluiting en tewerkstelling op de komende koopzondagen. We geven ze hier graag een antwoordje!

Wat de reglementering rond koopzondagen betreft, moet rekening gehouden worden met enerzijds de wetgeving op de openingsuren en de wekelijkse rustdag (Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening); en anderzijds de wetgeving betreffende tewerkstelling op zondag (principieel verbod op zondagsarbeid: artikel 11 van de Arbeidswet van 16 maart 1971).

1. Principes wetgeving openingsuren en wekelijkse rustdag (van toepassing voor winkels mét en zonder personeel):

  • Verplicht één sluitingsdag per week, in principe op zondag tenzij men uitdrukkelijk kiest voor een andere dag. De wekelijkse rustdag moet wel minstens voor 6 maanden op dezelfde dag genomen worden. Iedere handelaar kiest zelf zijn rustdag. Indien geen uitdrukkelijke keuze wordt gemaakt en meegedeeld, valt de rustdag automatisch op zondag. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
  • 15 afwijkingen per jaar mogelijk. Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag voor (een deel van) de handelszaken op haar grondgebied. Deze afwijking kan enkel gegeven worden voor bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (b.v. gemeente- of wijkfeesten e.d.) of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.
  • Indien erkenning als toeristisch centrum: verplichting wekelijkse rustdag vervalt: heel het jaar open 24/24, 7/7, volgens eigen keuze winkels zelf.

2. Principes wetgeving tewerkstelling op zondag (enkel van toepassing voor winkels mét personeel):

  • Tewerkstelling personeel kan in principe tot zondagmiddag: Art. 14 van de Arbeidswet voorziet dat kleinhandelszaken werknemers op zondag van 8 uur ‘s morgens tot 12u ‘s middags mogen tewerkstellen.
  • Afwijkingen op verbod op zondagsarbeid van toepassing in een aantal sectoren en voor bepaalde kleinhandelszaken.
  • 6 koopzondagen per jaar mogelijk (ganse zondag met personeel werken) op voorwaarde dat voor die zondagen het schepencollege een afwijking heeft verleend op de verplichte wekelijkse rustdag (zie punt 1 hierboven) en voor zover de arbeidsinspectie en de vakbondsafvaardiging, voor zover die in het bedrijf bestaat, hiervan 24 uur vooraf werd ingelicht.
  • Indien erkenning als toeristisch gebied op basis van het KB betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra: winkels mogen circa 42 zondagen per jaar met personeel werken, volgens eigen keuze winkelier (binnen toeristische periodes).
‘Tijd om af te ronden’: affiches en ander infomateriaal

‘Tijd om af te ronden’: affiches en ander infomateriaal

De FOD Economie zal vanaf vandaag de informatiecampagne “Tijd om af te ronden” lanceren. Het is een campagne voor de consument over de verplichte afronding van de kleinste eurocentjes bij contante betalingen.

Deze campagne zal lopen via radiospots, posters in de steden en in de stations, en op sociale media. Meer info vind je via de FOD Economie websites https://goedafgerond.belgium.be (voor de handelaar) en tijdomafteronden.be (voor de consument).

De FOD Economie heeft materiaal ontwikkeld dat je kan helpen om je klanten hierover te informeren. Check hiervoor http://bit.ly/kitcashrounded.

Voor de goede orde, het is niet verplicht om deze informatie te verspreiden, behalve wanneer je beslist om de afronding toe te passen voor alle betaalmiddelen (behalve maaltijdcheques, ecocheques en waardebonnen).

We bevelen het uiteraard wel aan, met name tijdens de eerste weken na de inwerkingtreding van de maatregel.